Noc kostelů 2013 v Praze 8

Zveme vás na Noc kostelů 2013 v Praze 8.  Celkem 10 duchovních míst v Praze 8, nejvíce v historii, se připojí k letošní Noci kostelů 2013. 

Kdy:  pátek 24. května

Akci tradičně osobně podporuje místostarostka Vladimíra Ludková: „Nesmírně si vážím každé komunity, která dobrovolně připraví zajímavý program pro druhé.“

V letošním roce můžete navštívit tato duchovní místa: Husovu evangelickou kapli v Libni, Kostel sv. Petra a Pavla a Kostel sv. Václava v Bohnicích, Kostel U Jákobova žebříku a Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích, Kapli sv. Karla Boromejského a Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, Kostel Nejsvětější Trojice v Ďáblicích, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a nově také Kapli sv. Kláry v areálu Botanické zahrady v Troji.

Z programu Noci kostelů v Praze 8 vybíráme to nejzajímavější, kompletní program najdete na www.nockostelu.cz, v kategorii věnované pražským místům:

Kostel sv. Petra a Pavla, Praha 8 - Bohnice
15.30–17.00Výtvarná dílna pro děti.
Vyrob si lampion a pojď s námi do kostela
16.00–18.00Sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče. Soutěže, hry a jiné. Koná se na farní zahradě za každého počasí
17.00–17.30Prohlídka kostela sv. Petra a Pavla pro děti a jejich rodiče
19.00–20.00Zastavení u stříbrného plátna, promítání ve farním centru
20.00–21.00Večerní koncert při svíčkách, účinkuje Veronika Mráčková a její hosté
21.00–21.30Co se skrývá v kostele? Komentovaná prohlídka kostela při svíčkách
22.00–22.30Varhanní půlhodinka
23.00–23.25Chvíle ticha, hudby a mluveného slova

Husova kaple evangelického sboru, Praha 8 - Libeň
16.25–20.00Obchůdek Jeden svět – Fair trade.
JEDEN SVĚT je nevládní nezisková organizace s cílem je pomáhat chudým a postiženým lidem ve „třetím světě“ i u nás doma tak, aby si dokázali pomoci sami. Tato pomoc spočívá v prodeji řemeslných výrobků a potravin z rozvojových zemí.
17.00–17.55Divadélko pro děti. Rokec a Žužu: Pohádkový cestopis o hledání pokladu a své druhé polovičky
18.45–20.15Zpívá Cantoria – pěvecký sbor Prahy 9. Ženský pěvecký sbor se sbormistryní a uměleckou vedoucí Mgr. Jaroslavou Halamovou
19.00–19.20Chvíle ztišení s povídkou. Znáte příběh Raoula Wallenberga? Vyslechněte si jej v podání našich herců
20.30–21.30Skupina Carnivàle hraje folk, moderní country a pop
21.45–22.15Ekumenické zpívání evangelíků spolu s našimi hosty sestrami karmelitkami

Kaple sv. Karla Boromejského, Praha 8 - Karlín
18.00–18.30Zahájení a možnost prohlídky kaple
18.30–19.00Nešpory, večerní liturgická modlitba
19.00–22.30Možnost ztišení a prohlídky kostela
22.30–23.00Modlitba chval a díků, modlitba za město

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha 8 - Karlín
18.30–19.00Mše svatá
19.10–19.30Komentovaná prohlídka kostela
19.30–20.30Výstup k varhanům a prohlídka
19.30–21.30Výstup do věže a ke zvonům
22.00–01.00Individuální prohlídka kostela
00.00–00.05Svatováclavský chorál

Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha 8 - Kobylisy
15.30–18.00Program pro děti v kostele, megabubliny na zahradě
18.30–19.30Slavnostní mše - svátek Panny Marie Pomocnice
20.00–20.40Komentovaná prohlídka kostela
21.00–21.40Růženčino pohlazení melodiemi: komponovaný pořad z písní, arií a oratorních árií našich a světových autorů. Finalistka soutěže Opera Star slečna Růžena Kováčová
23.00–23.45Koncert chrámového sboru sv.Terezie od Dítěte Ježíše - šéfdirigent Zbyněk Müller

Kostel sv. Václava, Praha 8 - Bohnice (areál PL Bohnice)
18.00–22.00Výstava k 20. výročí znovu vysvěcení kostela sv. Václava
18.00–18.45Komentovaná prohlídka aneb ze skladu opět chrám. O pohnuté minulosti i zajímavé současnosti bude přednášet rektor kostela P. ing. Jan Kofroň
19.00–19.45Zastavení s hudbou, vokálně instrumentální soubor Hudba okamžiku připravil ve spolupráci s Týmem spirituální péče v PL Bohnice koncert pro dospělé i dětské posluchače


Kostel Nejsvětější Trojice, Praha 8 - Ďáblice 
 Podrobnosti o připravovaném programu najdete na www.kapledablice.cz.


Kostel U Jákobova žebříku, Praha 8 - Kobylisy
18.00–22.00Bohatý program připravilo společenství Čechů, Korejců, Japonců a dalších národností. Vystoupí děti i dospělí. Zazní zpěv pěveckých sborů, instrumentální hudba, varhany a duchovní slovo faráře

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Praha 8 - Dolní Chabry
17.50–18.00Vyzvánění zvonů
18.00–18.30Uvítání a komentovaná prohlídka
19.00–19.30Komentovaná prohlídka - unikátní románské malby
20.00–20.30Prohlídka s přednáškou Martiny Mrňavé o románských malbách v apsidě s ohledem na nejnovější výzkum kunsthistorika prof. Jana Royta

Kaple sv. Kláry, Praha - Troja
19.00–19.20Čtyři svíce, divadelní představeníčko dětí vinořské farnosti
19.30–20.30Kryštof Sýkora a jeho hosté, koncertní vystoupení
21.30–22.20Historická přednáška o kapli sv. Kláry včetně rekonstrukce kaple
22.30–23.00Liturgická čtení a modlitby


Noc Kostelů
Zveřejněno: 17.04.2013 – Jana Jelínková
Vytisknout