Místní Agenda 21


Aktuality místní Agendy 21

1 2 3 4 5  další 

Akce a projekty

1 2 3 4 
 • Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8

  26.02.2016
  MČ Praha 8 zahájila v září 2015 práci na tvorbě strategického plánu pro období 2017–2026.
 • Generel bezmotorové dopravy

  18.08.2015
  Městská část Praha 8 v rámci své snahy o zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů zadala zpracování generelu bezmotorové dopravy. Před jeho dokončením jsou vítány jakékoli podněty a připomínky ze strany veřejnosti. Veřejné projednání 27.08.2015, připomínkování do 31.08.2015.
1234

Kampaně

1 2 3 
 • Podpora fair trade

  17.05.2016
  Fair trade je spravedlivý obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Farmáři dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti můžou chodit do školy.
 • Den Země

  22.04.2016
  Kampaň Den Země je věnována především planetě Zemi a otázkám spojených s ochranou životního prostředí. Slaví se celosvětově již od 70. let 20. století se snahou upozorňovat na špatné chování spotřebitelů a vlád s cílem vzdělávání veřejnosti ve správných ekologických návycích.
123
Vytisknout