Místní Agenda 21


Aktuality místní Agendy 21

1 2 3 4 5  další 
 • Ankety a průzkumy

  17.08.2016
  Součástí procesu místní Agendy 21 je zjišťování míry spokojenosti se životem občanů a různých cílových skupin v MČ Praha 8. Z tohoto důvodu se vás ptáme pomocí řízených rozhovorů v terénu nebo pomocí anket umístěných na webových stránkách MČ Praha 8. Podněty vyžadující dlouhodobé řešení jsou podkladem při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8.
 • Připomínkujte návrhovou část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8

  04.07.2016
  Do 20. července 2016 zveřejňujeme k připomínkování návrhovou část Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017–2026.
 • Získali jsme dotaci na oblast zdraví a zdravého životního stylu

  22.06.2016
  Magistrát hl. města Prahy vyhlásil v březnu tohoto roku výzvu k podání žádostí o neinvestiční účelovou dotaci na podporu aktivit v rámci místní Agendy 21 – oblast zdraví a zdravého životního stylu. MČ Praha 8 podala žádost o 130 000 Kč a Zastupitelstvo hl. m. Prahy nám schválilo dne 16. června 2016 dotaci ve výši 100 000 Kč na realizaci dvou osvětových aktivit: Normální je nekouřit a Den bezpečnosti.

Akce a projekty

1 2 3 4 
 • Ankety a průzkumy

  17.08.2016
  Součástí procesu místní Agendy 21 je zjišťování míry spokojenosti se životem občanů a různých cílových skupin v MČ Praha 8. Z tohoto důvodu se vás ptáme pomocí řízených rozhovorů v terénu nebo pomocí anket umístěných na webových stránkách MČ Praha 8. Podněty vyžadující dlouhodobé řešení jsou podkladem při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8.
 • Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8

  26.02.2016
  MČ Praha 8 zahájila v září 2015 práci na tvorbě strategického plánu pro období 2017–2026.
1234

Kampaně

1 2 3 
 • Podpora fair trade

  17.05.2016
  Fair trade je spravedlivý obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Farmáři dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti můžou chodit do školy.
 • Den Země

  22.04.2016
  Kampaň Den Země je věnována především planetě Zemi a otázkám spojených s ochranou životního prostředí. Slaví se celosvětově již od 70. let 20. století se snahou upozorňovat na špatné chování spotřebitelů a vlád s cílem vzdělávání veřejnosti ve správných ekologických návycích.
123
Vytisknout