9. ročník osvětové kampaně o autismu, lidech s autismem a autismu v nás

Výkonná ředitelka NAUTIS Magdalena ThorováNárodní ústav pro autismus (NAUTIS) je nestátní nezisková organizace, která už téměř 16 let pomáhá lidem s autismem. Poskytuje širokou nabídku služeb nejen lidem s autismem, ale i lidem kolem nich – tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům.

Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem možnost ke vzdělávání, užívání si života i práci. Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život.

Jednou ze zakladatelek a výkonnou ředitelkou NAUTIS je Magdalena Thorová, se kterou vám přinášíme rozhovor k 9. ročníku osvětové kampaně o autismu, lidech s autismem a autismu v nás POROZUMĚT AUTISMU 2019.

Ke kampani se připojuje také MČ Praha 8. Místostarostka Vladimíra Ludková zve všechny ke sdílení a tím vyjádření podpory a solidarity. 


Paní ředitelko, 2. duben je dnem, který OSN vyhlásilo dnem porozumění autismu. Po celém světě probíhají akce, které se zaměřují na osvětu autismu. Co při této příležitosti plánuje NAUTIS? 

Letos v dubnu již po 9. zahájíme celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu, jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra. Podat světu informace o tom, jaké to je žít s poruchou autistického spektra, se snažíme po celý rok. Osvěta a vzdělávání je významnou součástí naší práce.

Většina osvětové činnosti cílí na lidi, kteří se spolupodílí na výchově, vzdělávání a péči o děti i dospělé s autismem – tedy hlavně na rodiče, učitele, osobní asistenty, lékaře. Ročně proškolíme přes 2 000 odborníků a rodičů, naši kolegové publikují, přednáší, navštěvují zahraniční konference, aby získané poznatky zprostředkovali kolegům v naší zemi.

Okolo 2. dubna pak koordinujeme akce, které jsou zaměřené zejména na osvětu široké veřejnosti, na boření mýtů, které kolem autismu panují a které ztěžují rodinám už tak náročnou péči. 


Zmínila jste, že o autismu panuje ve společnosti řada mýtů. Kdybyste měla říct jen jeden, jaký by to byl?

Autismus je handicap, který velmi často není na první pohled vidět. Projevuje se zvláštnostmi v chování, což může vést okolí k dojmu, že se jedná o dítě nevychované, rozmazlené či zlé. Rodiče se pak často dostávají do nezáviděníhodných situací, když musí řešit nepohodu svého potomka a ještě obhajovat jeho chování před veřejností. Nejsou výjimkou ani odsuzující komentáře či nevyžádané rady od kolemjdoucích. To může být velmi bolestné jak pro rodiče, tak pro samotného člověka s tímto postižením. 


Letos zahajujete již 9. ročník kampaně. Jak lidi s autismem vnímá naše společnost?

Co se týče znalostí problematiky autismu mezi odbornou veřejností, určitě je situace lepší než před dvaceti, deseti lety, i když stále není ideální a je před námi ještě hodně práce. Lze ale říct, že veřejnost v naprosté většině vnímá lidi s postižením dobře a práci pečujících osob, ať už rodičů či osobních asistentů, jako prospěšnou a smysluplnou. 


Může se do kampaně zapojit i široká veřejnost?

Ano, a možností je celá řada. Zapojit se mohou jednotlivci i instituce – školy, úřady i firmy. Spojovací prvek celé kampaně je modrá barva, jakožto barva symbolizující porozumění a schopnost navzájem se poznávat a komunikovat. Mezi nejviditelnější a nejtypičtější aktivity kampaně patří nasvícení budov a veřejných objektů modrým světlem, ale jsou samozřejmě i jiné, technicky méně náročné možnosti. Děti i učitelé mohou například přijít v Den porozumění autismu do školy v modrém oblečení či zorganizovat kreativní tvoření ve znamení modré barvy.

Tím nejdůležitějším je ale samozřejmě o autismu mluvit. Uspořádat besedu, promítnout si film, přiblížit dětem ve školách či zaměstnancům ve firmě myšlení lidí s autismem prostřednictvím přednášky či zveřejněním osvětových slajdů.  Další inspiraci, jak se do kampaně zapojit, lze najít na facebookovém profilu kampaně www.facebook.com/autismus.cz, kde jsou zveřejněné fotografie z minulých ročníků. Řada účastníků přišla s velmi netradičními, originálními nápady, jak kampaň pojmout.

Hlavně prosíme všechny, aby nezapomněli svou účast v kampani zdokumentovat a poslat nám svou fotografii či pár slov, jak akci pojali. Fotografie i příběhy zveřejníme na našich facebookových stánkách, ty nejlepší ocení odborná porota. 


Co v oblasti osvěty a vzdělávání plánujete dál? 

Za významný osvětový projekt, který bude mít velký osvětový potenciál, považujeme informační portál AutismPort, který by měl sloužit jako zdroj odborných, prověřených informací o autismu, návodů a zkušeností rodičů z péče o děti s autismem. Portál bude cílit především na lidi okolo lidí s autismem, ale prostor dostanou i aktivity zaměřené na osvětu široké veřejnosti. Jeho spuštění plánujeme do konce roku. 


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


DMS NAUTIS (březen 2019)
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 13.03.2019
Vytisknout