Akce Jehla

Strážníci MP Praha 8 se opět zapojili do Akce Jehla s cílem snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o správném chování při nálezu infekčního materiálu.  Zvýšenou pozornost věnovali dětským hřištím a pískovištím. Cílem bylo zkontrolovat, zda se na nich neobjevují použité injekční stříkačky a další infekční materiál. Na Praze 8 byla provedena kontrola 28 dětských hřišť a pískovišť. 


Bezpečný úklid pohozených stříkaček

Odklízení pohozených injekčních stříkaček je riziková manipulace s infekčním materiálem, v případě nálezu stříkačky kontaktujte linku 156 nebo 158, případně volte možnost zavolat terénní pracovníky organizace Progressive o.p.s. 722 068 007, Drop In o.p.s. 731 315 214

V případě, že hrozí nebezpečí poranění dětí a je třeba, abyste odstranili injekční stříkačku sami:
  • Nedotýkejte se injekční stříkačky holýma rukama. Nejvhodnějším nástrojem je pinzeta nebo kleště, případně použijte alespoň gumové rukavice, igelitový sáček, nebo papírový kapesník.
  • Při manipulaci s nálezem miřte hrotem od sebe!
  • Stříkačku opatrně vložte nejlépe do PET lahve, popřípadě jiné nádoby se stěnami, co neprorazí nezakrytý hrot a která se dá zavřít. Stříkačky vhazujte do lahve jen tehdy, když stojí pevně na zemi, nedržte ji v rukou. 
  • K likvidaci nálezu můžete využít sběrné kontejnery FIXPOINT, které jsou k odhozu infekčního materiálu přímo určeny. Na MČ Praha 8 jsou nainstalovány tři bezpečnostní kontejnery Fixpoint v lokalitě Těšnov, Palmovka a Bulovka, kdy cílem instalace kontejnerů je minimalizovat výskyt pohozených stříkaček a přispět tak k čistšímu a bezpečnějšímu veřejnému prostranství.
  • Jehly a stříkačky - Kam s ním? (kamsnim.cz)
Zveřejněno: 05.05.2021
Vytisknout