Aktuality Místního akčního plánu vzdělávání

Logolink EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání + MŠMT
 • Projekt MAP se chýlí ke konci

  22.05.2018
  Projekt MAP je dvouletý projekt prioritně zaměřený na klíčová témata vzdělávání a investice na území správního obvodu Praha 8. Jeho hlavním cílem je podpora a prohloubení systému spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími organizacemi působícími v oblasti vzdělávání na území SO Prahy 8 (MČ Praha 8, MČ Praha – Ďáblice, MČ Praha – Dolní Chabry a MČ Praha – Březiněves). Projekt je realizován v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 • Uskutečnil se první workshop pro vedoucí pracovníky MAP

  23.10.2017
  V rámci aktivity Budování znalostních kapacit jsou naplánované vzdělávací workshopy pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a pro učitele – lídry. V červnu 2017 proběhl první workshop pro vedoucí pracovníky z celkem čtyř naplánovaných workshopů.
 • Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod Praha 8

  17.03.2017
  Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod Praha 8, který byl schválen dne 9. března 2017.
 • Akční plán pro školství

  02.02.2017
  Na konci minulého roku proběhlo ustavující zasedání Řídícího výboru MAP (zkratka MAP znamená „místní akční plán“) Prahy 8. Tento plán se vztahuje primárně ke vzdělávání na území Prahy 8. Do projektu se kromě zřizovatelů a pedagogů zapojí i zástupci rodičů a dětí.
 • Pozvání široké veřejnosti na workshop MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

  23.11.2016
  Realizační tým projektu MAP (místní akční plán) rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 zve všechny zájemce na workshop pracovních skupin oblasti předškolního a neformálního vzdělávání (úterý 13. prosince 2016) a základního a neformálního vzdělávání (čtvrtek 15. prosince 2016). Cílem je zapojit do MAP co nejširší základnu aktérů oblasti vzdělávání na území Prahy 8 a zlepšit kvalitu předškolního, základního a neformálního vzdělávání.Mohlo by vás také zajímat