Aktuality z dopravy

1 2 3 4 5  další 
 • Štvanická lávka propojí Holešovice s Karlínem

  11.01.2022
  Za přítomnosti představitelů hlavního města Prahy, městských částí Praha 7 a Praha 8 i zástupců zhotovitele dnes oficiálně začalo budování nové lávky přes Vltavu, která propojí dynamicky se rozvíjející městské čtvrti Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice.
 • Dnes byla zahájena stavba trolejbusové tratě Palmovka – Prosek a Letňany – Čakovice

  10.01.2022
  Nové trolejové vedení bude v úsecích mezi Palmovkou a Kundratkou, Kelerkou a zastávkou Prosecká, a mezi terminálem Letňany a obchodním centrem Čakovice. Trolejové vedení bude po zprovoznění pokrývat zhruba 50 procent trasy, po které budou jezdit takzvané parciální trolejbusy. Projekt nese název Elektrifikace autobusové linky č. 140 (Palmovka – Miškovice).
 • Změna v uzavírání smluv s TSK pro účely záborů

  08.12.2021
  Upozorňujeme, že od 13.12.2021 je možné uzavření nájemních smluv s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy pouze na Klientském centru. Vzhledem k této výrazné změně důrazně upozorňujeme, že před podáním žádosti o nájemní smlouvu s Technickou správou hl. m. Prahy, je nutné projednat záměr na zvláštní užívání komunikace, a zvláště pak termín, se silničním správním úřadem odboru dopravy, případně s oddělením dopravního rozvoje odboru dopravy.
 • Oprava vozovky v ulici Trocnovská a Prvního pluku

  11.11.2021
  Technická správa komunikací (TSK) začne v pondělí 15. listopadu v ulici Trocnovská a části ulice Prvního pluku (úsek čerpací stanice UAN Florenc – Husitská) s výměnou stávajících dlažebních kostek ve vozovce za asfaltové souvrství. Práce by měly skončit do 5. prosince 2021. V následujícím roce 2022 dojde k obnově povrchu chodníků.
 • Akce BESIP Ďáblická - Hřenská, Úprava přechodu pro chodce vložením dělícího středového ostrůvku

  29.11.2021
  Úprava přechodu pro chodce vložením dělícího středového ostrůvku od 6.12.2021 do 17.12.2021.
 • Strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích hl. m. Prahy

  24.11.2021
  Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, připravil pro veřejnost dotazník k bezpečnosti při cestování a pohybu po Praze. Dotazník je k dispozici do konce listopadu 2021.
 • Pohodlnější přecházení přes Povltavskou

  22.11.2021
  S nedávným rozšířením vozovky v ulici Bulovka se zlepšily pěší i cyklistické podmínky pro překonání Povltavské ulice. Byl dostavěn chybějící chodník na východní straně křižovatky s ulicí Povltavská a došlo k přesunutí přechodu pro chodce ze západního ramene křižovatky na východní.
 • Stavební práce na Prosecké pokračují další etapou

  11.11.2021
  Technická správa komunikací (TSK) pokračuje od čtvrtka 18. listopadu s další etapou prací na komunikaci Prosecká a naváže tak na předchozí úsek Zenklova – Čuprova, dokončený v květnu 2021. Úsek Čuprova – Františka Kadlece ve směru z centra bude dokončen k 30. listopadu 2021. S tímto úsekem skončí i veškeré práce na Prosecké ulici, která bude od konce listopadu plně průjezdná bez omezení.
 • Rekonstrukce kanalizace Střelničná, Pod Sídlištěm, Klapkova

  11.11.2021
  Jedná se o pokračování akce rekonstrukce kanalizace, investorem akce je PVS, dopravní omezení povolil Magistrát hl. m. Prahy.
 • Informace o realizaci opravného broušení kolejnic

  10.11.2021
  Správa železnic, státní organizace, informuje místní občany, že na železniční trati proběhne v rámci pravidelné údržby a v souvislosti s protihlukovou úpravou železničního svršku opravné broušení kolejnic.
 • Nová linka 235 do Psychiatrické nemocnice Bohnice od 6. listopadu 2021

  20.10.2021
  Od soboty 6. listopadu 2021 bude z důvodu zlepšení dostupnosti areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice zavedena nová midibusová linka 235 z Troji do areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, která zároveň posílí stávající linku 236 z Podhoří, Zoologické a Botanické zahrady v Troji na bohnické sídliště.
 • Pozor: Úprava vozovky v Argentinské

  11.10.2021
  Technická správa komunikací (TSK) zahájí ve středu 13. října 2021 opravu vozovky na komunikaci Argentinská, v úseku Bubenského nábřeží – Kouteckého.
 • TSK pokračuje v úpravách zastávky Vychovatelna v Zenklově ulici

  06.10.2021
  Technická správa komunikací (TSK) začne opět od pondělí 11. října 2021 se stavebními pracemi v ulici Zenklova. Ty se budou týkat úpravy pěších přístupů na tramvajovou zastávku Vychovatelna a navážou tak na předchozí etapy v minulých letech. Oblast kolem zastávek by měla být kompletně hotová do 25. října 2021.
 • Změna sídla přestupkového oddělení odboru dopravy ÚMČ Praha 8

  04.10.2021
  Upozorňujeme, že od pondělí 25.10.2021 bude přestupkové oddělení odboru dopravy sídlit na adrese U Meteoru 8, budova 2, 1. patro.
 • Magistrát zúžil přechod na Ládví. Semafor, který chtěla Praha 8, je podle něj drahý.

  14.09.2021
  Na ulici Střelničná na Ládví došlo ke zúžení dvou pruhů do jednoho. Takovou úpravu dopravního značení stanovil magistrát hl. m. Prahy a námitky Prahy 8, že se nejedná o vhodné řešení, odmítl. Důvodem úpravy je bezpečnější přecházení.
 • Kompletní rekonstrukce ulice Žalovská

  09.09.2021
  Technická správa komunikací (TSK) bude v pondělí 20. září 2021 zahajovat rekonstrukci ulice Žalovská, v úseku ulic Drahanská – Čimická. Stavební práce by měly skončit 30. listopadu 2021.
 • Rozšíření části komunikace Bulovka

  07.09.2021
  Technická správa komunikací (TSK) bude od 6. září 2021 rekonstruovat a rozšiřovat část komunikace Bulovka, v úseku 120 metrů od křižovatky s komunikací Povltavská. Stavební práce by měly skončit k 31. října 2021.
 • Stavební práce na Prosecké ulici pokračují další etapou

  13.07.2021
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy připravila od pondělí 19. července 2021 další etapu celkové rekonstrukce Prosecké ulice a naváže tak na předchozí rok. V tomto roce se jedná o část před křižovatkou ul. Na Labuťce a ul. Na Rozhraní. Stavební práce by měly skončit do 30. listopadu 2021.
 • Dopravní omezení: Palmovka – Ke Stírce: krátkodobé přerušení provozu tramvají

  13.07.2021
  Z důvodu údržby tramvajové trati dochází od soboty 31. července 2021 (přibližně 4.30 hodin) do neděle 1. srpna 2021 (18.00 hodin) k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Palmovka – Ke Stírce.
 • Pokračování akce Obnova vodovodního řadu ul. Bulovka

  12.07.2021
  V ulici Bulovka probíhá od konce června do druhé poloviny září probíhat rekonstrukce vodovodního řadu a dochází k omezením.