Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

Vážení občané Prahy 8,

na úvod bych rád poděkoval za vaši podporu při úspěšném osazení nového ocelového železničního mostu u autobusového nádraží Florenc, přes ulici Prvního pluku. Toto osazení bylo několikrát odloženo z důvodu technických problémů na naší straně, ale nakonec jsme se se všemi problémy dokázali vypořádat a nový most je na svém místě.

Rád bych vás seznámil s dalšími omezeními komunikací v této části Prahy. Tentokrát již nebudou tak drastické, ale přeci jenom omezením provozu budou. Omlouváme se, že nemůžeme spojit více činností na stavbě do jedné uzavírky, ale postup prací, ačkoli někdy vypadá chaoticky, má svůj řád v podobě harmonogramu prací. Tento se snažíme plnit, ale jako na každé velké stavbě se občas drobným odchylkám nevyhneme.

V první řadě bych upozornil na činnost, která není veřejností přijímána s nadšením, a to příprava štěrkového lože pro budoucí koleje na vlastním tělese viaduktu. Tato činnost je hlučná a prašná a proto se v blízkosti viaduktu projeví negativně. Apeluji proto na vás, obyvatele blízkého okolí z ulice Jirsíkova a Malého, že v době od 05.06.2019 do 15.06.2019 budete vystaveni zvýšené prašnosti a hluku. Pokusíme se tyto negativní vlivy na okolí co nejvíce zmírnit, ale hlavně bude záležet na klimatických podmínkách v době provádění prací.

Další omezení v této oblasti, snad již poslední velké, bude v době letních prázdnin a to od 27.07.2019 do 04.08.2019. V této uzavírce dojde k dosazení mostních říms, montáž odvodnění a připojení odvodnění mostu na místní kanalizační síť. Současně bude dokončena diagnostika opěrné cihelné zdi, tak aby mohla být provedena její následná oprava. Tato uzavírka bude rozdělena z důvodu minimalizace omezení provozu do tří etap. Střídavé uzavření vždy jednoho jízdního pruhu pod mostem v ulici Pernerova v termínech 27.07.–29.07.2019 pravý jízdní pruh (směr ANF) a 30.07.–01.08.2019 levý jízdní pruh. V době víkendu od 02.08.2019 do 04.08.2019 bude komunikace pod mostem uzavřena pro veškerý provoz. Objízdné trasy jsou vedeny po místních komunikacích a řádně vyznačeny.

Vážení občané, opravy na viaduktu již začínají být viditelné a náš čas pro provedení celého díla se krátí. Děkuji proto za vaši trpělivost s námi, ale věřte, že děláme vše pro rychlé a zdárné dokončení této stavby.

Petr Šantavý
koordinátor stavby


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 29.05.2019
Vytisknout