Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

Vážení občané Karlína a všichni, kteří se aktivně zajímáte o rekonstrukci Negrelliho viaduktu.

V minulém období jste jistě zaregistrovali, že stavba Negelliho viaduktu se prodlužuje a postup prací není úplně v souladu se sliby při zahájení opravy, což se z hlediska vás občanů, nejeví jako pozitivní zpráva, spíše naopak. Za dva roky probíhajících stavebních činností okolo viaduktu bylo již hodně různých omezení, které vám často komplikují život a nepřispívají ke kultuře bydlení v této lokalitě. Omlouváme se, že naše činnost zasahuje do prostředí, ve kterém žijete, a že se to projevuje více negativně, než bychom si přáli. Bohužel skutečný stav této kulturní památky byl značně, ve svém navrženém rozsahu oprav, podhodnocen a původní provedený stavební průzkum (ještě za provozu železnice) nemohl podchytit skutečnou degradaci těchto konstrukcí.

Rád bych vás krátce seznámil se současným stavem prací a s novými termíny dokončení oprav mostu.

Původní termín dokončení mostu do 31.12.2019 nebude splněn. Náhradní termín dokončení stavebních prací je rozdělen do dvou etap. První etapa uvažuje se zprovozněním kolejí a obnovením dopravy do 30.06.2020. Po návštěvě ministra dopravy na stavbě, přehodnotil lídr stavby (firma Hochtief) svůj závazek vůči investorovi (SŽDC) a zavázal se zkrátit lhůtu uvedení do provozu na 01.06.2020. Vzhledem k tomu, že rozsah oprav se po doplňkovém podrobném diagnostickém stavebním průzkumu (Kloknerův ústav) podstatně zvýšil, je tento závazek na hranici proveditelnosti. Omezené stavební kapacity v dnešní době neumožňují větší nasazení pracovníků. Materiálové zabezpečení stavby je, díky nepředvídatelnému množství nového materiálu náhradou za zbourané klenby, logisticky velmi náročné. Stavební firmy provádějící tyto náročné práce jsou vedením stavby koordinovány tak, aby veškeré prováděné práce byly provedeny co nejdříve a hlavně bez negativního vlivu na kvalitu oprav.

Druhá etapa počítá s ukončením všech prací okolo Negrelliho viaduktu, tzn. i stavební práce pod mostem a opravy komunikací poškozených činností stavby, do 31.12.2020.

Vážení občané, čeká nás ještě několik omezení většího rozsahu v tomto roce. Během prázdnin bude uzavřena komunikace Pernerova pro dokončení odvodnění a související práce na dokončení říms mostu. Následovat bude uzavření Křižíkovy ulice pro vložení nové ocelové konstrukce a následnou betonáž horní části mostovky. Tyto práce jsou technologicky složité a hlavně z hlediska bezpečnosti je nutné komunikace pod mostem uzavřít. Částečné uzavírky komunikací a chodníků už nejsou pro vás tak zásadní a i v časovém horizontu nezpůsobují větší omezení dopravy.

Na závěr bych vám všem rád poděkoval za váš kladný přístup k naší práci. Prodloužení termínů dokončení není pro vás přínosem, ale věřím, že i přes všechny tyto útrapy, které vám současná oprava přináší, budete i nadále vstřícní k naší činnosti a my vám budeme moci předat opravené dílo, minimálně na dalších sto let.

Děkuji.
Petr Šantavý
koordinátor stavby


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 11.06.2019
Vytisknout