Aktuální informace z oblasti sociálních a zdravotních služeb

Jesle Mirovická, poliklinika Mazurská, DSS S.K.Neumanna, Gerontologické centrum, linky pro seniory.

  1. Otevření Denních jeslí Mirovická (www.sospraha8.cz) je plánováno od pondělí 4. května 2020. Denní jesle budou otevřeny na základě velkého zájmu ze strany rodičů, kteří byli telefonicky obvolávání. Provoz bude upraven tak, aby vyhověl přísným hygienickým opatřením, zejména bude probíhat pouze dopoledne a program bude realizován především na zahradě, třídy budou fungovat za sníženého počtu dětí, bude omezen vstup rodičů do prostoru jeslí, plánuje se rovněž pořízení čističek vzduchu. Personál jeslí má k dispozici ochranné pomůcky. Do této chvíle bohužel nebylo ze strany MPSV ČR zcela jednoznačně upřesněno, jak se otevření jeslí, dále mateřských škol, dotkne nároku rodičů na příspěvek na ošetřovné, tuto informaci zjišťujeme.
  2. Poliklinika Mazurská funguje i nadále s upravenou provozní dobou ambulancí z důvodu dezinfekce prostor polikliniky. Lékaři vyzývají své pacienty, aby je kontaktovali s příznaky dušnosti, ranních nevolností, nebo s vysokým tlakem, diabetem a dalšími potížemi. Na vyšetření je třeba se i nadále objednávat telefonicky u ošetřujícího lékaře, dodržovat časy objednání, aby se předešlo kumulaci osob v prostorách polikliniky.
  3. Dům sociálních služeb S. K. Neumanna, jehož pracovníci sami požádali o dobrovolnou karanténu na oddělení pobytové odlehčovací služby a která skončila o víkendu, se vrátil k běžnému chodu, avšak ani nadále nebudou přijímáni noví klienti, pokud si to nevyžádá zvlášť závažná situace. Provoz funguje za přísných ochranných opatření. 
  4. Lůžkové oddělení Benákova (www.gerontocentrum.cz) od pondělí 20. dubna 2020. opět přijímá pacienty, avšak přednostně pouze pacienty z Nemocnice Na Bulovce. Z důvodu zvýšené ochrany zdraví budou nově přijatí pacienti soustředěni na jednom z pater budovy (v přízemní části), pacienti stávající pak ve druhém. Jakmile bude jistota negativity na nemoc COVID-19, mohou být přesunuti dle potřeb lůžkového oddělení. V rámci Gerontologického centra zůstává i nadále uzavřen denní stacionář, což se týká i denního stacionáře, který je provozován SOS Praha 8, v omezeném režimu již funguje sociální služba osobní asistence, zatím bez přijímání nových klientů. Domácí ošetřovatelské péče od GC a SOS fungují bez přerušení po celou dobu pandemické krize.
  5. I nadále zůstávají v provozu telefonní čísla na linky pro seniory Prahy 8, jejíž fungování se velmi osvědčilo. Na lince seniorů je možné požádat nejen o roušky, ale i o dezinfekci na ruce, jednorázové rukavice, případně řešit situaci, do níž se senior s ohledem na současnou situaci dostal. K dnešnímu dni bylo vedle požadavků na roušky, vyřešeno i několik zvlášť závažných sociálních situací. Pracovníci linky pro seniory se každého z volajících dotazují, zda v domě bydlí další potřební senioři a je domlouvána individuální pomoc i jim.
Telefonní linky:
601 263 294
601 263 295
601 263 296
601 263 297
601 263 298Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 


Mohlo by vás také zajímat 


Zveřejněno: 21.04.2020
Vytisknout