Aktuální stav sekání městské zeleně na MČ Praha 8

Neutěšená situace se stavem travnatých ploch se začíná pomalu zlepšovat. V současné době je kompletně dokončena první seč v Kobylisích – lokalita sídliště Ďáblice od Čumpelíkovy ulice po Ďáblickou, těsně před dokončením je oblast celého sídliště Bohnice, Čimic a horní Libně. Na tyto plochy musela MČ Praha 8 oslovit k provedení sečí náhradního dodavatele, neboť společnost Komwag, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo, nesplnila práce v domluveném termínu. Pokud ještě na nějakých plochách není sebraná posekaná tráva, bude provedena v rámci probíhajících kontrol náprava, včetně případných dalších zjištěných nedostatků.

V oblasti Karlína a dolní Libně v tomto týdnu společnost Komwag zahájila provádění dalších sečí, posekané je již mimo jiné Karlínské náměstí, Kaizlovy sady a sady před Invalidovnou, práce pokračují nebo budou probíhat na sídlišti Invalidovna, U Meteoru a v oblasti Thomayerových sadů.

Další seče budou odborem životního prostředí v dalších dnech postupně zadávány tak, aby se neopakovala situace z předchozích týdnů a travnaté plochy opět vypadaly tak, jak jsou obyvatelé městské části zvyklí.

V případě dalších dotazů či připomínek se obraťte na vedoucího oddělení plošné správy území Tomáše Beneše.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 09.06.2017
Vytisknout