Archivní (již neplatné) všeobecné obchodní podmínky

 • VOP – stavební práce KP  (PDF, 294 kB)

  04.01.2016
  Všeobecné obchodní podmínky městské části Praha 8 – uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací (schváleny usnesením rady č. Usn RMC 0808/2015 ze dne 02.12.2015) – již neplatné
 • VOP – služby KP  (PDF, 157 kB)

  04.01.2016
  Všeobecné obchodní podmínky městské části Praha 8 – na uzavření smlouvy o dílo (schváleny usnesením rady č. Usn RMC 0808/2015 ze dne 02.12.2015) – již neplatné
 • VOP – dodávky KP  (PDF, 145 kB)

  04.01.2016
  Všeobecné obchodní podmínky městské části Praha 8 – na uzavření kupní smlouvy (schváleny usnesením rady č. Usn RMC 0808/2015 ze dne 02.12.2015) – již neplatné