BONA, o.p.s. už 20 let pomáhá lidem s duševním onemocněním

BONA, o.p.s. už 20 let pomáhá lidem s duševním onemocněnímKdyž se řekne BONA, o.p.s., možná se vám vybaví chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním či naše výrobky ze sklářské, textilní a truhlářské dílny, obchod JEDNA BEDNA, kde výrobky prodáváme, a třeba také naše prádelna. Nebo jste s námi strávili den na akci Ukliďme Česko, znáte naši Babí hru na bohnickém Babím létě a možná nás společné seznámení ještě čeká.

Příležitost lépe poznat tuto organizaci, klienty a lidi, kteří v ní pracují, jste měli třeba teď v červnu. V pátek 14. 6. BONA, o.p.s. oslavila své 20. narozeniny akcí, která byla otevřena také veřejnosti. V Kasárnách Karlín jste si mohli vyzkoušet práci v našich výrobních dílnách, zatančit breakdance pod vedením Prague Breakin School, uklidnit mysl ve workshopu věnovaném mindfulness, koupit si některý z našich výrobků ve stánku JEDNA BEDNA nebo si poslechnout dobrou hudbu kapel Bizarre Band, Původního Bureše a Tygroo. Dále jste se zde mohli dozvědět aktuální informace o našich službách a aktivitách a co je hlavní, potkat se s lidmi z BONY. Jsme moc rádi, že se oslavy účastnila také místostarostka MČ Prahy 8 pro zdravotnictví a sociální služby, paní Vladimíra Ludková. Akce se konala pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví a za podpory Nadace BONA a MČ Praha 8.

V tomto roce slavíme tedy 20 let od doby, kdy BONA začala na Praze 8 poskytovat sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. První poskytovanou službou bylo Chráněné komunitní bydlení, postupně se přidávaly chráněné dílny a s nimi služba Sociální rehabilitace (pro oblast práce), od roku 2007 pak služba Podpora samostatného bydlení.

O co se lidi v BONĚ snaží a co je podstatou jejich práce? Je to především rovnocenný přístup ke všem klientům a vztah založený na vzájemné důvěře a respektu. Člověk není diagnóza, ale někdo, kdo potřebuje podporu na své cestě zotavení. Pro každého to může znamenat něco jiného a cesta může trvat různě dlouho. Vše vychází z individuálních potřeb klienta. Důležitou součástí celého procesu je také podpora a spolupráce s rodinou, přáteli a komunitou, ve které člověk žije.

BONA je v současnosti největším poskytovatelem služby Chráněné bydlení v České republice. Společně s Nadací BONA, která je naším spoluzakladatelem, realizujeme projekt Psychosociální síť pro lidi s duševním onemocněním na Praze 8. Součástí tohoto projektu jsou 4 komunitní chráněná bydlení, tréninkové byty a pracoviště sociální rehabilitace (sklářská, textilní a dřevařská dílna, prádelna, úklidové a zahradnické služby).

Při práci s lidmi s duševním onemocněním BONA vychází ze svých dvacetiletých zkušeností, zároveň je ale organizací, která nestojí na místě, ale snaží se do svých služeb zavádět nové postupy. V každé službě pracuje peer konzultant, tedy člověk s vlastní zkušeností, který do rehabilitace přináší právě svou zkušenost s nemocí a zotavením. Důležitou součástí jeho práce je práce s nadějí a vnitřní motivací. Dalším zásadním prvkem je uplatňování multidisciplinárního přístupu v procesu zotavení klienta. Což znamená, že v týmu služeb působí pracovníci se specializací v psychoterapii, práci se závislostmi, zdravotní péči, podpoře v zaměstnávání, dále sociální pracovník a peer konzultant. Společně řeší, jak nejlépe klientovi v dané situaci pomoci.

Změny v posledních letech reagují také na probíhající reformu psychiatrické péče u nás, jejímž výsledkem by mělo mimo jiné být snížení počtu dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v psychiatrických nemocnicích a rozšíření komunitních a zejména terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním. „Lidé nezůstávají v nemocnici, pokud to není nezbytně nutné, ale co nejrychleji se vrací zpět do prostředí, které je jim známé, nebo tam, kde získají komplexní podporu v jejich zotavení,“ doplňuje Aleš Lang, ředitel BONA, o.p.s., a zároveň dodává: „Důležitým tématem je pro nás tudíž také bydlení a jeho dostupnost. Proto intenzivně spolupracujeme s magistrátem hl. m Prahy, městskými částmi a dalšími organizacemi na řešení otázky sociálního bydlení pro tuto cílovou skupinu. S tím ovšem souvisí také zajištění kvalitní návazné podpory lidí s duševním onemocněním v terénu. Nový terénní tým teď máme na Praze 4 a plánujeme další rozšíření.“

„To vše by však nebylo možné bez zodpovědné práce našich zaměstnanců včetně pracovníků zaměstnaných jako OZP. Touto cestou bych jim chtěl poděkovat a velké díky zároveň patří všem, kteří za uplynulých 20 let BONOU prošli a podíleli se tak na tom, čím je dnes. Děkuji za dlouholetou spolupráci a podporu rovněž Nadaci BONA, hlavnímu městu Praha, městské části Praha 8 a dalším partnerům, kteří nás podporují a v minulých letech podporovali. Se všemi se těším na shledanou třeba v září na bohnickém Babím létě.“

Aleš Lang
ředitel BONA, o.p.s.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 
BONA, o.p.s. už 20 let pomáhá lidem s duševním onemocněním

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 28.06.2019
Vytisknout