Cena Eduarda Štorcha za rok 2017

Cena Eduarda Štorcha 2017Městská část Praha 8 udělila i tento roku Cenu Eduarda Štorcha za pedagogický přínos učitelům základních škol zřizovaných městskou částí. Slavnostní předání ocenění třetího ročníku proběhlo 27. června 2017 v Grabově vile z rukou radní městské části pro školství Anny Kroutil (ANO) a radní a předsedkyně školské komise Jany Solomonové (ANO).

Letos se jedná již o třetí ročník ceny Eduarda Štorcha. Jsem ráda, že na ni dlouhodobě máme velmi pozitivní zpětnou vazbu. Chtěla bych ještě jednou pogratulovat všem oceněným a poděkovat současně všem učitelům Prahy 8 za jejich obětavou práci,“ uvedla radní pro školství MČ Praha 8 Anna Kroutil (ANO).

Každá škola měla k dispozici 15 000 Kč, které mohla rozdělit dle svého uvážení jednomu až třem pedagogickým pracovníkům. Způsob, jakým byli učitelé vybráni, záležel pouze na školských radách jednotlivých základních škol. Některé oslovily žáky či rodiče formou ankety, jiné daly na svou dlouholetou zkušenost a znalost jednotlivých vyučujících.

Mnohokrát ve vyjádření školských rad zaznělo, že toto ocenění by si zasloužili všichni pedagogičtí pracovníci pro svou obětavost, lásku a trpělivost, se kterou se dětem věnují. Důležitým kriteriem byl osobní přístup, umění naslouchat, vstřícně komunikovat či schopnost vést vzdělávací projekty.
Cena Eduarda Štorcha 2017Například v ZŠ Žernosecká získala ocenění Mgr. Hana Simonová, která ve školství působí již od roku 1976 a na škole působí již přes 40 let jako učitelka matematiky. Za vstřícný a proaktivní přístup k žákům získal ocenění například pan Radovan Mička ze ZŠ Mazurská, stejně jako jeho dvě kolegyně Mgr. Zdeňka Kopečná a Mgr. Jaroslava Schovancová.

Mnoho učitelů získalo ocenění za vyučování s využitím moderních a interaktivních učebních pomůcek, rozvoj zájmových kroužků, organizování volnočasových aktivit a mnoho dalšího.

Nejčastějším uváděným důvodem ocenění je dlouholetá a usilovná práce ve vzdělávání mládeže, které učitelé a pedagogičtí pracovníci dávají celou svou duši, také proto mě velmi těší, že jim můžeme každoročně touto cenou poděkovat,“ uvádí radní Jana Solomonová (ANO).

Komise pro školství zvolila pojmenování této ceny po Eduardu Štorchovi kvůli jeho významným zásluhám na poli pedagogiky v naší historii. Přestože většina lidí zná Eduarda Štorcha spíše jako spisovatele poutavé beletrie pro děti (jmenujme například jeho dílo Lovci mamutů či Osada Havranů), jeho pedagogický přínos byl snad ještě větší, než spisovatelský či archeologický. Štorch působil v naší městské části v dvacátých letech 20. století. Proslavil se vytvořením tzv. Dětské farmy na Libeňském ostrově, kde pomáhal mládeži z Mostecka a pražských periférií a stal se průkopníkem reformního školství.

"Štorch zasvětil práci s dětmi celý svůj život a podobný osud má mnoho pedagogů z Prahy 8, také proto chceme ocenit jejich často celoživotní přínos a obětavost, se kterou se dětem věnují. To je vidět i v důvodech nominací jednotlivých škol," vysvětluje důvod vzniku ceny radní Anna Kroutil (ANO). 

Cena Eduarda Štorcha 2017

Cena Eduarda Štorcha 2017 Cena Eduarda Štorcha 2017 Cena Eduarda Štorcha 2017 Cena Eduarda Štorcha 2017

Cena Eduarda Štorcha za rok 2017:

ZŠ Žernosecká – Mgr. Hana Simonová
ZŠ Mazurská – Radovan Mička, Mgr. Zdeňka Kopečná a Mgr. Jaroslava Schovancová
ZŠ Bohumila Hrabala – Mgr. Jana Císařová, Ing. Hana Kolesová a Jitka Nováčková
ZŠ Glowackého – Mgr. Jolana Šedová a Mgr. Petr Šnaiberg
ZŠ a MŠ Na Slovance – Mgr. Monika Jechová, Mgr. František Kolouch, Ph.D. a Alena Rybáková
ZŠ Palmovka – Mgr. Jitka Smrčinová, Mgr. Ivana Hofmanová a Ivana Štočková
ZŠ a MŠ U Školské zahrady – Mgr. Johanka Zummerová , Markéta Berousková, DiS a Mgr. Michaela Belzová
ZŠ Na Šutce – Mgr. Markéta Srpková a Mgr. Kateřina Šolcová
ZŠ a MŠ Dolákova – Mgr. Eva Nahodilová, Mgr. Ilona Tomášková a Mgr. Mariana Golisová
ZŠ a MŠ Ústavní – Mgr. Marie Gebauerová, Mgr. Karla Jelínková, Lenka Lišková
ZŠ a ZŠ Petra Strozziho - Mgr. Petra Hojková a Mgr. Petra Divišová
ZŠ Libčická - PaedDr. Marcela Böhmová
ZŠ Burešova – Mgr. Jana Jurčíková a Mgr. Marta Stuchlíková
ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí – Mgr. Veronika Dobrovolná, Mgr. Lenka Kader Aghová a Mgr. Lucie Klimešová
ZŠ Hovorčovická – Mgr. Jarmila Stejskalová, Mgr. Eliška Pašková a Stanislava Vyšatová

Seznam oceněných a zdůvodnění jejich výběru jednotlivými školami můžete vidět v dokumentu zde. (Word, 28kB)


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 29.06.2017
Vytisknout