Centrum integrace dětí a mládeže má za sebou další úspěšný rok

Centrum integrace dětí a mládeže má za sebou další úspěšný rokTak už nám pomalu zase končí jeden rok, a to se ptáme, jaký byl? Co všechno se nám podařilo? Oslavili jsme již 27. narozeniny CID a 2. rok projektu Komunitního centra Karlín – a s pomocí MČ Prahy 8, za kterou děkujeme, budeme pokračovat dále!

Aktivit centra je mnoho a rozmanitých, ale hlavní náplní stále zůstává podpora podmínek integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí a tím zkvalitnění jejich vývoje. Nezanedbatelnou činností je podpora funkční rodiny, předcházení negativních jevů rozvíjením kompetencí rodičů a upevňování rodinných vztahů.

Interaktivní besedy na různá témata s individuálním a odborným poradenstvím a zajímavými hosty, patří mezi oblíbené akce. K pomoci soudržnosti, setkávání a sdílení patří již tradiční Cidáčkova odpoledne, Setkávání v Alwynu, workshopy a speciální programy, rehabilitace a relaxační masáže nově v Harmonii. Pod odborným vedením a hravou formou jsou realizovány kroužky zaměřené na rozvoj rozumových, pohybových, grafomotorických, jazykových a komunikačních dovedností. Další náplní centra je poskytování sociálního poradenství a sociálně aktivizační služby. Nedílnou součástí jsou klubové a volnočasové aktivity, asistované hlídání, příprava na MŠ a ZŠ. O prázdninách pořádáme ozdravné pobyty, tábory a příměstské tábory, vždy se zajímavým programem a tématickou celotáborou hrou. Studentům poskytujeme odbornou praxi, jejíž součástí jsou besedy, exkurze, supervize, konzultace, stáže ad. Velmi si vážíme pomoci dobrovolných spolupracovníků, která je pro nás absolutně nepostradatelná. Účastníme se celorepublikových dobrovolnických aktivit (72 hod. aj.) s oceněním Gratias Tibi. Výtvarné projekty, kterými jsou především výstavy umělců s handicapy v různých zajímavých prostorách, nás mimo vlastní působivost artefaktů prezentují na veřejnosti. Pořádáme rozmanitá a podnětná setkání, jak pro členy, tak pro veřejnost s pozitivní atmosférou – tvoření, vánoční, slavení ad. Některá jsou pravidelná jedenkrát týdně nebo k určité příležitosti. Navštěvují je naši partneři a podporovatelé, hosté z magistrátu, městské části, ale i přátelé z různých neziskových organizací.

Na komunitních akcích spolupracujeme s odbornými a dalšími blízkými organizacemi, jak zájmovými, tak se školami ad. Do našeho programu jsme zařadili také mezigenerační aktivity klubu BSS pro seniory, jsou to cestovatelské besedy, koncerty, divadla, výstavy ad. Přispíváme do dalších programů pro veřejnost zajištěním vystoupení dětských souborů i koncertujících dětských umělců.

Centrum integrace dětí a mládeže získalo již řadu ocenění, a to jak od městské části – Čestné občanství, tak od dobrovolnického centra Hestia – nominaci a ceny Křesadlo.

Za podporu a přízeň děkujeme, zveme k nám do Karlína a přejeme vše dobré do dalšího roku 2019!


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


 
Centrum integrace dětí a mládeže má za sebou další úspěšný rokMohlo by vás také zajímatZveřejněno: 12.11.2018
Vytisknout