Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

logo OPPASpojení log EU a značky hlavního města Prahy

Stručný popis průběhu realizace projektu
Bylo vytvořeno Centrum péče, které poskytovalo služby odborníků (psycholožky, speciální pedagožky, odbornice na integraci cizinců a logopedky) na šesti partnerských školách. Pravidelně navštěvovaly školy, pracovaly s vybranými žáky i celým třídním kolektivem, poskytovaly učitelům konzultace, dle potřeby i rodičům. Vzájemné zkušenosti, poznatky a potřeby sdílely odbornice na pravidelných poradách týmu. V rámci projektu absolvovali pedagogové na všech partnerských školách odborné workshopy, které plně reflektovaly aktuální potřeby škol. Pedagogové, kteří absolvovali minimálně 5 hodin konzultací a odborný workshop, obdrželi certifikát podpory. Pravidelnost péče přímo v budově školy působila pozitivně na pedagogy i žáky, vyhledávali péči odborníků ve stále větší míře. Ředitelé škol si pochvalovali zlepšení při komunikaci s rodiči, kteří měli v odborníky působící na škole důvěru. Odbornice tak v některých případech působily také jako mediátoři mezi školou a rodiči, což si partnerské školy velmi chválily. Výstupem projektu je metodika, která shrnuje odborné působení psychologa, speciálního pedagoga, odborníka na integraci cizinců a logopeda. Reflektuje potřeby a zkušenosti získané při práci se žáky se SVP. Pedagogové tak mohou opakovaně z metodiky čerpat i po skončení projektu.

Dosažené cíle projektu
Cílem projektu bylo vytvoření „Centra péče o žáky se SVP“, toto mobilní centrum bylo plnohodnotně vytvořeno, působilo na šesti vybraných partnerských školách zřízených MČ Praha 8. Poskytovalo služby psychologa, speciálního pedagoga, odborníka na integraci cizinců a logopeda. Žáci byli podporováni individuální formou především v rámci vyučování v dopoledních hodinách, po domluvě s rodiči i v odpoledních hodinách. Odbornice projektu pomáhaly při výskytu akutních problémů, paralelně pracovaly i na dlouhodobé bázi. V rámci projektu bylo podpořeno 381 žáků, z toho 275 žáků úspěšně. Úspěšně podpořený žák, je žák, který postoupil do dalšího ročníku. Dalším dílčím cílem projektu byla podpora pedagogických pracovníků základních škol a jejich metodické vedení. Odbornice vybranými metodami, nejčastěji formou konzultací a supervizí, zvyšovaly praktické znalosti pedagogů. Pomáhaly jim řešit konkrétní situace přímo v praxi, ale poskytovaly i dlouhodobé odborné vedení. Pedagogové na všech školách absolvovali odborné workshopy, které plně reflektovaly aktuální potřeby škol. Workshopy byly na žádost vedení všech škol vedeny aktivní formou. V rámci projektu bylo podpořeno 138 pedagogů, z toho 90 úspěšně. Úspěšně podpoření pedagogové obdrželi certifikát podpory projektu. Obě výše zmíněné cílové aktivity se po celou dobu působení projektu prolínaly. Výstupem odborného působení na partnerských školách je Metodika pro práci se žáky se SVP, která byla v rámci projektu vytištěna a distribuována na školy. Metodika by i po skončení projektu měla pomáhat pedagogům lépe pracovat se žáky se SVP.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTISouvisející články a dokumenty

Praha 8 podporuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího procesu
(zveřejněno 30.06.2014)

Ředitelka ZŠ Na Slovance: Podobné projekty jsou velmi potřebné
(zveřejněno v březnové Osmičce 2014)

Projekt EU: Znevýhodněným dětem se věnujeme už půl roku
(zveřejněno v únorové Osmičce 2014)

Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škol zřízených MČ Praha 8
(zveřejněno 10.01.2014)

Praha 8 podpoří začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(zveřejněno 04.09.2013)

Radnice pomůže dětem s poruchami učení
(zveřejněno v zářijové Osmičce 2013)
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 07.01.2014   |   Aktualizováno: 22.01.2019
Vytisknout