Den stromů v roce 2016

Den stromů 2016 - radní Anna Kroutil (ANO) a zastupitel Vít Céza (ČSSD) spolu s dětmi z MŠ Na Korábě. Ve čtvrtek 20. října již podruhé oslaví MČ Praha 8 Den stromů. I v letošním roce byl symbolicky vysazen strom v parku Pod Korábem. Výsadba proběhla za účasti radní pro životní prostředí Anny Kroutil (ANO), zastupitele Víta Cézy (ČSSD) a dětí z MŠ Na Korábě - pobočky Lindnerova.

Vedení Prahy 8 chce oslavou tohoto svátku dát najevo svoji podporu rozšiřování veřejné zeleně a výsadeb nových stromů. Symbolické vysazení stromu je předzvěstí velké jarní výsadby, kterou městská část plánuje hned na několika místech Prahy 8. Výsadba stromů je společným projektem radní pro životní prostředí Anny Kroutil (ANO) a předsedy Komise pro životní prostředí Víta Cézy (ČSSD). Cílem je zlepšit stav životního prostředí na celém území Prahy 8 a zároveň také zlepšit estetický přínos pro obyvatele. Prostory se stromy působí mnohem přívětivěji a vzhledněji. Finance na tento projekt půjdou hned z několika zdrojů.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat finanční prostředky z hl. m. Prahy a aktuálně vyhodnocujeme, jakým způsobem je nejefektivněji využít,“ říká radní pro životní prostředí Anna Kroutil (ANO).

S výsadbou stromu Anně Kroutil v letošním roce pomohly děti z mateřské školky Na Korábě. Ty mají ze stromu a svého přičinění velkou radost, protože je v blízkosti jejich školky, tudíž mohou v budoucnu pozorovat, jak se mu daří. „Dlouhodobou snahou městské části je zapojovat děti do různých osvětových akcí zaměřených na problematiku životního prostředí. Právě těmito projekty se nám zábavnou formou daří toto dětem zprostředkovat,“ uvádí radní Anna Kroutil (ANO).

Strom, který byl vysazen, je Ambroň západní, neinvazní opadavý listnatý strom původem ze subtropického a tropického podnebného pásma. Je jediný z pěti druhů rodu ambroň, který je schopný přežít ve středoevropském podnebí. Ambroně vyrůstají obvykle do výšky 15 až 30 metrů a na podzim získávají krásné barvy – oranžovou, červenou až fialovou. Jaké dřeviny budou vysazeny na jaře bude známo v následujících týdnech.

Nové jarní výsadby proběhnou hned na několika místech Prahy 8 s tím, že část bude financována z uvedené dotace a část z vlastní rozpočtové kapitoly městské části. Vlastní projekt byl projednán jednotlivými zúčastněnými orgány městské části a jeho hlavním cílem je systematicky pomoci ke snižování prachové a hlukové zátěže v okolí rušných komunikací a ke zlepšování lokálního mikroklimatu,“ doplňuje předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD).

Historie Dne stromů v České republice

Do Čech myšlenku přinesl "Svaz spolků okrašlovacích" a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna roku 1906, a to např. v Líbeznících, Roudnici, Liboci a Podolí u Prahy, Dobříši, Kouřimi, Sedlčanech, Spáleném Poříčí, Příbrami, Sedlici u Blatné, Bojanově, Hořicích, Plzni, České Třebové, Krčíně, Říčanech, Čekanicích u Blatné, Kyšperku, Napajedlech a Pršticích u Brna, Klatovech a Nesvačilech u Rožmitálu.

Tradice, přerušena válkou a komunistickým režimem, byla znovu obnovena až v roce 2000. Podle rostoucího zájmu se jeví, že tradice oslav Dne stromů ani po více než 150 letech zdaleka neskončila.

S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy obnoveného Dne stromů bylo stanoveno na 20. října 2000. V mnoha lokalitách České republiky jde totiž o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je zároveň časem, kdy stromy hýří krásnými barvami.
Den stromů se slaví nejen v České republice, ale i v Polsku a na Slovensku. Dvacátý říjen se i díky českým nadšencům stal Středoevropským Dnem stromů.

Ambroň
Zveřejněno: 19.10.2016 – Anna Patočková
Vytisknout