Den zdraví zaměřený na stárnutí

Srpnová akce Osmička pro zdraví bude zaměřena na Alzheimerovu chorobu. Uskuteční se v pondělí 17. srpna 2015 od 10 do 16 hodin v budově úřadu, tzv. bílém domě. Celá akce je zastřešena patronátem České alzheimerovské společnosti o.p.s. v čele s její předsedkyní Doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph. D. Ta také povede jednu ze tří  chystaných přednášek na téma „Alzheimerova nemoc jako problém našeho století?“. Zahraniční host a přednášející, pan Alexandre Sidorenko, je jedním ze světově uznávaných autorit na problematiku stárnutí populace a dlouhodobě vedl programy OSN zaměřené na stárnutí. 

U informačních stánků se vzdělávacími materiály bude možné také pohovořit se zdravotníky pracujícími v tomto odvětví. Dále Osmička pro zdraví nabídne vyšetření paměti a konzultaci se zdravotníky.

Letní setkání proběhne pod záštitou místostarostky Aleny Borhyové: „Jsem poctěna, že mě paní Holmerová požádala o udělení záštity nad celou akcí. Toto téma je mi velmi blízké.

Přednášející Dr Alexandre Sidorenko nyní působí ve spolupracujícím centru OSN pro problematiku výzkumu sociálních otázek a politiky. Jeho přednáška je zaměřena na zprávu o stárnutí, kterou připravila Green Templeton College Oxford ve spolupráci s International Longevity Centre Global Alliance. Název přednášky je „Co přináší stárnutí nám a světu“.

Dále vystoupí Prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., vedoucí Katedry geriatrie Lékařské fakulty v Hradci Králové a primářka ambulantního oddělení Kliniky gerontologické a metabolické v Hradci Králové za výbor České gerontologické a geriatrické společnosti. Téma přednášky je „Význam geriatrie s ohledem na demografické změny“.

Doc. Holmerová je výraznou osobností a kapacitou nejen v rámci naší městské části. Velmi si její práce vážím. Pro den zdraví získala význačné odborníky na problematiku stárnutí, což velmi oceňujeme jako celý její přínos v této oblasti. Celosvětově je téma stárnutí čím dál aktuálnější a nemá smysl před ním zavírat oči, jak se někdy ve společnosti stává,“ uvedla místostarostka Alena Borhyová. 

Alzheimerova choroba je poměrně časté onemocnění, které je velmi náročné ze zdravotního, sociálního i ekonomického hlediska. Bohužel není známa příčina a nikdo tak nemůže předvídat, zda nepotká právě jeho či  někoho z jeho blízkých.  „Hodně lidí se s Alzheimerovou nemocí setkalo. Nemoc začíná velmi nenápadně, často lidé ani neví, že tímto onemocněním trpí. Dopady jsou přitom na nemocného i jeho okolí velmi závažné. Čím více informací lidé získají, tím lépe mohou být na tuto eventualitu připraveni. Lépe pochopí, jaké to je žít s tímto onemocněním a jak správně jednat,“ doplnila místostarostka Alena Borhyová. 

Přednášky se uskuteční mezi 14 a 16 hodinou ve velkém sále tzv. bílého domu (U Meteoru 6). Předtím, od 10 do 14 hodin, si zájemci mohou nechat otestovat svou paměť v předsálí bílého domu. K tomu je potřeba předchozí telefonické objednání na tel. 283 880 346. Celý program srpnového dne zdraví je zdarma.

Osmička pro zdraví – v srpnu o Alzheimerově nemoci
Zveřejněno: 11.08.2015 – Anna Patočková
Vytisknout