Dětské hřiště Invalidovna

Adresa:ul. Molákova č. 574/32, čp. 693/2, k. ú. Karlín
Mapa: zobrazit dětská hřiště na mapovém portálu
Rozměry:pozemek o délce cca 27 m a šířce cca 24 m
Herní prvky:kolébačka koník, kolébačka křížová, houpačka vahadlová, skluzavka se stojanem, pískoviště, kombinovaná herní sestava (skluzavka, šplh)
Popis hřiště:oplocené na travnaté ploše mezi okolní bytovou zástavbou, základní povrch pískový
Bezbariérovost:bezbariérový přístup k hřišti: ANO
bezbariérový pohyb po hřišti: NE (pískový povrch, další info viz popis hřiště a foto)


Dětské hřiště – Invalidovna