Dokumenty k místní Agendě 21

Městská část Praha 8 přistoupila k místní Agendě 21 na základě usnesení ZMČ Praha 8 ze dne 11.03.2015.
Městská část Praha 8 se stala členem Národní sítě Zdravých měst ČR na základě usnesení RMČ Praha 8 č. 0730/2015 ze dne 18.11.2015. 

Politikem MA21 jmenován místostarosta MČ Prahy 8 pan MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
Koordinátorkou MA21 jmenována Bc. Iva Hájková.


Zastupitelstvo přijalo tyto zakládající dokumenty:

Hlavní cíle implementace MA21 v Praze 8:
 • Zvýšit informovanost a zapojení obyvatel do realizace MA21 a udržitelného rozvoje městské části Praha 8.
 • Posílit občanskou odpovědnost a občanskou participaci prostřednictvím zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v městské části  Praha 8.
 • Posílit odpovědnost pracovníků Úřadu městské části Praha 8 a pracovníků organizací zřízených městskou částí projednávat klíčové záležitosti samosprávy s veřejností a tím umožnit, aby se do rozhodovacích procesů v městské části Praha 8 veřejnost zapojila.
Co znamená MA21 pro naše občany?
 • Máte příležitost sami definovat problémy MČ Praha 21.
 • Máte možnost podílet se na hledání řešení mnoha problémů.
 • Máte možnost zapojit se do tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8.
 • Můžete sledovat postup řešení vámi pojmenovaných problémů.
 • Získáte informace jak o dění na radnici a jejích aktivitách, tak o problematice udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí v průběhu našich kampaní.
Co znamená MA21 pro vedení úřadu?
 • Umožní koordinovat různé činnosti a dosahovat synergického efektu.
 • Umožní zjišťovat názory a postoje veřejnosti.
 • Umožní nám najít nejvhodnější řešení palčivých problémů.
 • Umožní vzájemné pochopení mezi různými skupinami občanů městské části - politiky, úředníky, partnery z neziskového a podnikatelského sektoru a odbornou i širokou veřejností
 • Umožní nám sledovat postup a důsledky realizace přijatých opatření.
 • Umožní nám zavedení strategického plánování a řízení

Hodnocení procesu MA21 v MČ Praha 8:

Souhrnné dokumenty k MA21 naleznete na portálu MŽP k místní Agendě 21.

Strategický rámec udržitelného rozvoje do roku 2030 schválený Vládou ČR.
Aktualizováno: 13.04.2018
Vytisknout