Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla dva a jedna
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: stav ulice Bešťákova na Střížkově (Mgr. Aleš Pivoda 06.05.2021 10:17) – Doprava
  Sdílet
  Ulice Bešťákova je jedinou přístupovou komunikací do ulic Bínova, Drahorádova, Černého, Česákova a Roudnická. To jsou na dvě desítky bytových domů. Trvale a denně přitom Bešťákovu zatěžuje těžká technika firmy IPODEC, navíc nyní začala firma Central Group s výstavbou domů u Roudnické. Už teď je vozovka Bešťákovy ve stavu, zhruba v jakém jsem osobně cestoval po vozovkách Ukrajiny - momentálně jsem napočítal na 30 děr (výtluky) v asfaltu, z toho asi 10 velkých rozměrů. S výstavbou v Roudnické těch děr nesporně ještě přibude. Pokud by se měla Bešťákova někdy opravovat, bude výjezd a příjezd do sídliště na pokraji kolapsu. Už léta se na Střížkově mluví o eventuálním výjezdu těžké techniky do ulice K zahradnictví. To by byla aspoň částečná úleva nám, obyvatelům. Co na to ÚMČ Praha 8?
  • Odpověď: (13.05.2021 15:05)
   Vážený pane magistře,

   k připravovanému stavebnímu záměru “Bytový dům – Roudnická II“ (spol. Central Group Vltavská vyhlídka s.r.o.) sdělujeme, že 
   dopravní připojení staveništního vjezdu bylo navrženo na místní komunikaci III. tř. Bešťákova, neboť pro zásobování stavby nelze 
   využívat veřejně přístupnou účelovou komunikaci panelového typu při severní straně pozemku investora a návazně i místní komunikaci 
   IV. tř. K zahradnictví.
   Tyto stávající komunikace nejsou vhodné pro pojíždění těžkou staveništní technikou z důvodu nevyhovujících šířkových parametrů
   vozovek a jejich konstrukčního řešení. 
   Váš podnět na opravu výtluků ve vozovce ulice Bešťákova předáváme správci komunikace, TSK hl. m. Prahy, a.s., který je v této věci
   kompetentní. 

   S pozdravem

   Oddělení dopravního rozvoje 
   Odbor dopravy (OD)
   e-mail: martina.klimentova@praha8.cz


   Dobrý den,

   Děkuji za podnět. Ulice Bešťákova a její přilehlé vozovky, jak píšete, jsou v horším stavu a samozřejmě víme o stavu a výskytu výtluků. 
   Již minulý týden jsem tyto vozovky zadával našemu dodavateli na opravu. Bohužel náš dodavatel je velmi vytížen a hlavně v první řadě se opravují komunikace, které jsou přednostnější s velkým provozem.
   Rozhodně mohu slíbit, že zde opravy proběhnou, ale nechci slibovat žádné datum, jelikož závad mám po celé P8 hlášených opravdu hodně. Myslím si, že je reálné do konce května tento podnět vyřídit.

   S pozdravem

   Zdeněk Kolařík
   Správní technik
   Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 • Otázka: Rozšíření chodníku v ulici K Ládví (Holubová 08.05.2021 22:51) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chci se zeptat, zda se plánuje se rozšíření chodníku v ulici K Ládví v úseku Pěšinova, Spádná. Stávající chodník je velice úzký. Neplánuje se zde vytvořit nějaký jízdní pruh pro kola?Děkuji
  • Odpověď: (11.05.2021 12:50)
   Vážená paní Holubová,

   žádné rozšíření chodníku v tomto úseku ulice K Ládví se neplánuje a to z důvodu soukromých pozemků těsně přiléhajících ke komunikaci.
   Po dlouhodobých urgencích ze strany MČ Prahy 8 správce komunikace alespoň zpevnil krajnici současným způsobem.
   Jiné řešení není možné.
   Zřízení pruhu pro cyklisty zde není možné z důvodu šířky vozovky.

   Děkuji za podněty.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Primátorská (Nová 05.05.2021 22:03) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, děkuji paní Kaplanové za odpověď. Ohledně záboru vozovky v Primátorské to chápu tak, že zhruba plocha silnice a chodníku (6x8 m)není do 14.5. pro ostatní občany možné použít. Prosím ještě o odpověď na otázku, proč na značkách zákaz zastavení není umístěno oficiální vyjádření o povolení záboru - nemusela bych obtěžovat s dotazem MČ.
  Děkuji ještě za tuto odpověď. Nová
  • Odpověď: (11.05.2021 12:46)
   Vážená paní Nová,

   v zákoně podmínka vyvěšení Rozhodnutí na dopravní značení B 28 – zákaz zastavení, uvedena není a není zveřejněno také v souladu s GDPR. Ze zákona se povinně zveřejňuje Opatření obecné povahy, které se po dobu 15 dní vyvěsí na úřední desce ÚMČ Praha 8, spolu s DIO odsouhlaseným PČR. Na dopravní značení je povinnost uvést termín platnosti zákazu zastavení + důvod záboru.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor kancelář tajemníka (OKT)
 • Otázka: Noční nákladní vlaky (Aleš 09.05.2021 14:17) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  Dnes v noci ve 3:00 jely podél Vítkova na trati z Masarykova nádraží na severovýchod kolem Karlína 2 nákladní vlaky. Byly velmi velmi hlučné a probudili mě i přes zavřená nová kvalitní okna. Je to možné nějak zakázat? Kdyby to někdo měřil, jistě to poruší hlukové limity. Okna mám směrem ke trati.

  Děkuji.
  • Odpověď: (11.05.2021 11:53)
   Dobrý den,

   doporučujeme Vám obrátit se na České dráhy, například touto cestou:
   https://www.cd.cz/kontaktni-formular/ 
   Problematika je mimo gesci MČ Praha 8, nicméně Váš příspěvek též předáváme ČD.

   S pozdravem

   oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra
   odbor kancelář starosty (OKS)
 • Otázka: Primátorská-parkování (Nová 04.05.2021 13:28) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, se sousedy se střídavě již potřetí dotazujeme na zábor komunikace v Primatorské ulici u stavby bytového domu. Tedy potřetí: na kolik míst má stavba povoleny zábor a na jak dlouho.
  Nová Hana
  • Odpověď: (05.05.2021 16:11)
   Vážená paní Nová,

   v současné době je na komunikaci Primátorská povolen zábor v rozsahu 46 m2, z důvodu realizace vodovodní a kanalizační přípojky. Termín realizace 19. 4. 2021 – 14. 5. 2021. Jestli stavba v povoleném záboru zaparkuje vozidlo, není v rozporu s vydaným Rozhodnutím.

   S pozdravem 

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor kancelář tajemníka (OKT)
 • Otázka: U Českých loděnic (Kozák 29.04.2021 12:31) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěl bych se informovat, kdy bude zahájena dostavba chybějícího úsek cyklostezky A2 podél Povltavské ulice? A v jaké termínu dojde k obnově asfaltu v navazujícím úseku U Českých loděnic. Děkuji
  • Odpověď: (03.05.2021 16:23)
   Dobrý den,

   k vašemu dotazu sdělujeme, že na akci „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26 „ Praha 7, Praha 8, Libeň, Povltavská, je v současné době vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Termín pro obnovu asfaltového povrchu v úseku U Českých loděnic není v tuto chvíli znám. Děkuji za pochopení situace. 

   S pozdravem

   Oddělení silničního správního úřadu
   Odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Parkování (Soňa Špalová 27.04.2021 15:44) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  máme 2 firemní auta s 1 řidičem. To znamená, že je v prostoru placených stání vždy pouze jedno auto. Můj dotaz zní zda neexistuje něco jako klouzavá karta na parkování pro rezidenty, na kterou lze parkovat střídavě s dvěma auty. (samozřejmě vždy jen s jedním) děkuji za odpověď
  • Odpověď: (30.04.2021 12:30)
   Vážená paní Špalová,

   ano, můžete si pro firmu registrovat přenosné parkovací oprávnění. K registraci dokládáte pouze sídlo/provozovnu firmy v Praze 8. RZ si měníte prostřednictvím Osobních stránek uživatele. Cena přenosného parkovacího oprávnění se pohybuje od 16.000,-Kč/rok do 30.000,-Kč/rok – cena se odvíjí od oblasti, kde firma sídlí a také záleží, zda zvolíte přenosné parkovací oprávnění nebo jen pro oblast.

   S pozdravem

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Omezení provozu v ulici Povltavská (Petr Pomykacek 23.04.2021 10:30) – Doprava
  Sdílet
  jak bude resena cyklo doprava, ktera ulici Bulovka pomerne cile probiha.
  • Odpověď: (29.04.2021 15:24)
   Vážený pane Pomykáčku,

   akci povoloval PKD MHMP. V podmínkách Rozhodnutí čj.: MHMP-479549/2021/O4/Lj ze dne 14. 4. 2021, bod 2 je uvedeno: „Provozovatel záboru (dále jen provozovatel) učiní taková opatření, aby v průběhu stavby byl zajištěn bezpečný průjezd vozidel, cyklistů a pohyb pěších“.

   S pozdravem 

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor kancelář tajemníka (OKT)
 • Otázka: Parkování - ulice Kubišova (Kateřina Konečná 19.04.2021 19:26) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, neuvažujete prosím o rozšíření modrých zón do celé ulice Kubišova? V současné době jsou jen v horní části od ulice S.K. Neumanna. Bohužel i u nás v dolní části se v poslední době přes den vůbec nedá zaparkovat. Jsme v blízkosti tramvajové zastávky Okrouhlická, tramvaje zajišťují přímý spoj do centra Prahy. Navíc se v ulici nachází i firmy s velkým množstvím služebních aut, restaurace, autoservis...
  Mockrát děkuji za odpověď!
  • Odpověď: (26.04.2021 16:12)
   Vážená paní Konečná,

   V tuto chvíli se o rozšiřování zón placeného stání na Praze 8 neuvažuje.
   Váš podnět evidujeme.
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Parkovací zony (Jaroslav Šindelář 20.04.2021 15:25) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, otázka když zaplatím parkovací zónu 8 mohu parkovat i v zoně 8.3? Děkuji
  • Odpověď: (22.04.2021 15:04)
   Dobrý den, 

   pokud si zaplatíte zónu 8 za 1.200,- Kč/rok, budete moci parkovat po celé Praze 8 v modrých a fialových zónách.

   S pozdravem

   oddělení zón placeného stání
   odbor dopravy (OD)


Vytisknout