Dopravní omezení v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou

Od března do června 2019 dojde k dopravním omezením v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou.


Dopravní omezení v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí NTL plynovodu v ul. Učitelská a okolí dojde v termínu od 18. března do 14. června 2019 k dopravním omezením na komunikacích ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí, Pod Hvězdárnou a Nad Akcízem.

Investorem této akce je Pražská plynárenská Distribuce a.s., člen koncernu Pražská plynárenská.


Dopravní omezení v ul. Ďáblická

V ul. Ďáblická bude v termínu od 18. března do 18. dubna 2019 realizován nový úsek STL plynovodu od křižovatky s ul. Nad Akcízem až po křižovatku s ul. Učitelská.

V souvislosti s tím bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru do centra. Dopravní provoz bude zajištěn střídavě v levém jízdním pruhu a bude řízen dočasným světelně signalizačním zařízením. V termínu od 1. do 18. dubna 2019 bude zrušen přechod pro pěší přes ul. Ďáblická situovaný před křižovatkou s ul. Učitelská a bude uzavřen navazující východní chodník v ul. Učitelská až k č.p.1556. Přechod ul. Ďáblická bude možný až za křižovatkou po stávajícím přechodu v prostoru za zastávkou MHD. 

Provoz MHD v ul. Ďáblická bude zachován. Část spojů linky 369, určených jízdním řádem, bude odkloněna po trase Ďáblická – Kostelecká – Cínovecká – Liberecká – Rochlická – Vysočanská – Střelničná. V opačném směru po trase Střelničná – Vysočanská – Levínská – Liberecká – Cínovecká – Kostelecká – Ďáblická. Pro tyto spoje budou zrušeny zastávky „K Letňanům“, „Ďáblický hřbitov“ a „Sídliště Ďáblice“. Náhradou bude na objízdné trase zřízena zastávka „Třebenická“.


Dopravní omezení v ul. Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou

Na první etapu v ul. Ďáblická navazují v termínu od 1. dubna do 14. června 2019 další etapy výstavby STL plynovodu v ul. Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou.

Stavba bude realizována po etapách a dopravní provoz bude omezen postupně vždy v rozsahu záboru jedné poloviny komunikace a přilehlého či protilehlého chodníku. Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby přístupy ke vstupům do stávajících objektů byly zachovány po celou dobu výstavby.


Jednotlivé ulice budou dotčeny v termínech:

ul. Učitelská – uzavřen východní chodník od ul. Ďáblická 1. až 18. dubna 2019
ul. Učitelská č. p. 1667, 1548–155515. dubna až 3. května 2019
ul. Na Rozvodí 22. dubna až 10. května 2019
ul. Učitelská č. p. 1668, 1556–15854. května až 7. června 2019
ul. Pod Hvězdárnou 20. května až 14. června 2019


Po celou dobu výstavby budou v lokalitě ul. Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou dočasně zrušeny zóny rezidentního stání (modré zóny).Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 18.02.2019
Vytisknout