Dotační řízení v oblasti sociálních služeb

V souladu se schválenými Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Praha 8, bylo usnesením Rady MČ Praha 8 č. Usn. RMC 0136/2016 ze dne 23. března 2016 vyhlášeno dotační řízení v sociální oblasti pro rok 2016. Pravidla dotačního řízení včetně žádosti jsou uveřejněny na webových stránkách MČ Praha 8.
Zveřejněno: 29.03.2016 – Anna Patočková
Vytisknout