Druhá fáze revitalizace Kobyliské střelnice

Začala druhá fáze revitalizace Kobyliské střelnice, která byla původně vybudována jako Památník protifašistického odboje. Střelnice je Národní kulturní památkou a byla na žádost MČ svěřena do její péče v roce 2011. Od té doby prošla už jednou rekonstrukcí, která primárně vrátila do původní podoby umělecké prvky. Celý projekt striktně dodržuje zachování historické památky tak, jak to požadují odborníci z Národního památkového ústavu Praha a pracovníci odboru památkové péče pražského magistrátu.

V první fázi proběhly sanační a restaurátorské práce, které vrátily do původní podoby betonové desky se jmény obětí, opěrné stěny s verši a mozaikou, bronzové plastiky. Také byl osazen nový kříž, protože ten původní byl již uhnilý.

Další fáze rekonstrukce začala tento týden a bude probíhat do konce srpna roku 2015. 

V této fázi půjde zejména o opravu přístupové cesty (areálové komunikace). Navržené práce zahrnují rekonstrukci pochozí trachytové vrstvy a všech podkladních vrstev komunikace. Současně bude obnoveno vybavení střelnice (nové odvodnění, osvětlení atd.), dojde ke zvýšení ochrany prostoru před vandaly (nové oplocení, obnovení funkce brány a instalace kamerového dozoru) a úpravě terénu. 

Velká část střelnice je v současné době zalesněna náletovými dřevinami a stromy. Ty je potřeba odstranit, aby stav střelnice odpovídal významu této památky. Historicky výjimečné jsou například terčové jámy, které budou díky rekonstrukci viditelné a jakožto důležitá technická památka konečně dostupné veřejnosti.

Kobyliská střelnice je významnou památkou v rámci československých dějin a jsme rádi, že se nám podařilo získat dotaci a areál můžeme uvést do původního stavu. Chceme, aby tato památka v budoucnu sloužila kromě pietních akcí také ke vzdělávacím účelům,“ říká radní za eurofondy a životní prostředí Anna Kroutil. 

Revitalizace vyjde na více jak 12 milionů Kč. Velká část rekonstrukce je financována z dotací EU, konkrétně z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK). Městská část ze svého rozpočtu zaplatí cca 10 % z celkových výdajů na realizaci.

Druhá fáze revitalizace Kobyliské střelnice Druhá fáze revitalizace Kobyliské střelnice Druhá fáze revitalizace Kobyliské střelnice
Zveřejněno: 26.03.2015 – Anna Patočková
Vytisknout