Druhý ročník iniciativy „Ukliďme Česko“ i v Praze 8

V sobotu 18. dubna proběhl na všech 3 přihlášených lokalitách úklid černýchUkliďme Česko skládek a roztroušeného odpadu. Jednalo se o druhý ročník iniciativy „Ukliďme Česko“, který Praha 8 podpořila, a do kterého se v Praze 8 přihlásily tři skupiny dobrovolníků z různých částí Prahy 8. Jedna se nachází v lese na jih od Prosecké ulice, druhá v lokalitě Střížkov vedle areálu Ipodec a třetí na severozápadě Prahy 8 v Čimickém údolí. Městská část zajistila všechno potřebné úklidové náčiní, kontejnery, multikáru s pracovníkem i likvidaci odpadu. Stejný servis zajistí městská část i při dalších úklidech, které Odbor životního prostředí a speciálních projektů uskuteční v rámci této iniciativy v následujících týdnech. 

Všechny tři sobotní úklidové akce v rámci iniciativy Ukliďme Česko považuji za úspěšné. Navázali jsme tak na rovněž úspěšné úklidové akce v Čimickém háji a na Okrouhlíku. Ukazuje se, jakým zájmem a aktivitou oplývá občanská společnost. Tento zájem ze strany veřejnosti velice kvitujeme a ve spolupráci s občany budeme tyto aktivity systematizovat. Již v květnu uspořádáme další podobné akce. Věřím, že se i díky této aktivitě bude postupně zvyšovat důvěra občanů k naší samosprávě,“ říká Vít Céza, předseda Komise pro životní prostředí. 

Níže jsou uvedeny reporty ze všech tří lokalit, kam dorazili pomoci i zástupci radnice.


Lokalita Máchalka – jižně od ul. Prosecká
Akce se zúčastnilo 25 dobrovolníků. Během akce bylo vyklizeno velké množství odpadu (přibližně 3 kontejnery). Podařilo se tak odstranit cca 75 % celkové plochy plánovaného úklidu. 

Organizátorka akce paní Klimentová byla velice potěšena a uvádí: "Celá akce proběhla vysoce nad očekávání. Kromě 12 přihlášených dobrovolníků se nakonec připojilo ještě dalších 13. Všichni dobrovolníci pracovali s obrovským nasazením, jen díky nim se podařilo vyklidit tolik nepořádku, což jsem ani nečekala. Přesto v lese zbývají k likvidaci dvě skládky u chatové osady Na Labuťce. Vzhledem k několikanásobně vyššímu množství odpadu než se původně předpokládalo, se podařilo vyklidit cca 75 % celkové plochy plánovaného úklidu." Krom poděkování MČ také ocenila lidský přístup a asistenci Městské policie, konkrétně dvěma strážníkům, kteří byli přítomni i při vyklízení bezdomoveckého přístřešku. 

Ukliďme Česko Ukliďme Česko Ukliďme Česko Ukliďme Česko Ukliďme Česko


Lokalita u Ipodecu – poblíž konečné stanice tramvaje Sídliště Ďáblice

Zúčastnilo se 20 dobrovolníků, během dvou hodin byl z okolí pěšiny spojující ul. Bešťákova a konečnou stanice tramvaje vyklizen odpad, který téměř zcela zaplnil přistavený velkoobjemový kontejner. 

Ukliďme Česko Ukliďme Česko Ukliďme Česko Ukliďme Česko Ukliďme Česko


Východní část Čimického údolí
I zde se zúčastnilo větší množství dobrovolníků, kteří z lokality pod Čimických rybníkem odstranili celý kontejner odpadu. A protože úklid organizovala lesní školka, přizvané děti si úklid i možnost venkovního malování velmi užily. 

Ukliďme Česko - Čimice Ukliďme Česko - Čimice Ukliďme Česko Ukliďme Česko Ukliďme Česko - Čimice

Moc děkujeme všem dobrovolníkům!
Zveřejněno: 24.04.2015 – Anna Patočková
Vytisknout