Finišuje stavba jedenácti nových tříd na ZŠ Pernerova, kapacita se zvýší o 264 žáků

Finišuje stavba jedenácti nových tříd na ZŠ Pernerova31. května 2019 proběhne kolaudace na ZŠ a MŠ Pernerova, kde bylo v rámci projektu, který reaguje na zvyšující se potřebu umístění žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami a sociokulturním znevýhodněním, přestavěno 3. patro a půda budovy. V celé budově se postupně otevře jedenáct zbrusu nových tříd pro 264 dětí z prvního stupně a čtyři oddělení družiny pro 120 dětí.

Projekt je inovativní pro oblast konkrétní výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i vytvořením učeben dle nejnovějších trendů ve školství a v souladu s technickými, hygienickými a pracovními potřebami pro specifickou výuku.

„ZŠ Lyčkovo náměstí, pod kterou nově zrekonstruovaný objekt v Pernerově ulici spadá, má velké zkušenosti s integrací dětí se sociálním znevýhodněním a může být pro ostatní školy příkladem. Realizace projektu umožní bezproblémovou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se sociokulturním znevýhodněním nebo odlišným mateřským jazykem do běžných tříd,“ říká místostarosta Tomáš Tatranský, který má v gesci mimo jiné školství a evropské fondy.

Cílem je i zajištění výuky ve třídách s menším počtem žáků. Projekt vznikal na základě společenské objednávky a změn v oblasti školství směřujících k aplikaci inkluze na všech úrovních vzdělávacího systému.

Součástí projektu je i zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Pernerova, a to výměnou všech oken a vnějších dveří. Tímto opatřením dojde k úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti stávajících konstrukcí byly nedostatečné a objekt byl hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci se zlepší tepelně technické vlastnosti a energetická třída budovy.

Městská část Praha 8 pro tento projekt získala finanční podporu ve formě dotace z 23. výzvy Operačního programu Praha – Pól růstu ČR, projekt „ZŠ Lyčkovo náměstí, objekt Pernerova 29 – Praha 8 – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze“ a z 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí, projekt „ZŠ Pernerova – Praha 8 – snížení energetické náročnosti objektu“.

Celkové stavební náklady projektu představují cca 188 milionů Kč, přičemž schválená podpora z Operačního programu Praha – pól růstu činí cca 49 milionů Kč (z toho cca 30,5 mil. Kč je podpora z EFRR a cca 18,5 mil. Kč podpora z rozpočtu HMP).
Podpora z Operačního programu Životní prostředí činí cca 3 miliony Kč.


Evropská unie – Fond soudružnosti – OPŽP

EU – OP-PPR-pól růstu ČR  Finišuje stavba jedenácti nových tříd na ZŠ Pernerova Finišuje stavba jedenácti nových tříd na ZŠ PernerovaDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 28.05.2019
Vytisknout