Generel bezmotorové dopravy Prahy 8 byl projednán veřejností

Generel bezmotorové dopravyPraha 8 zahájila v tomto volebním období práci na strategických dokumentech, které určí budoucnost této městské části v příštích letech a desetiletích. Součástí této práce je i příprava generelu bezmotorové dopravy. Ve čtvrtek 27. srpna 2015 proběhlo jeho veřejné projednání v sálu Domu dětí a mládeže v Karlíně. Účastnilo se jej přes 40 obyvatel Prahy 8 včetně koaličních a opozičních zastupitelů.

Bezmotorová doprava, tedy chůze a jízda na kole, má v Praze budoucnost. V rámci veřejné debaty o generelu bezmotorové dopravy Prahy 8 hovoříme o takových věcech jako ochrana slabších účastníků provozu nebo plošné zklidňování dopravy v rezidenčních čtvrtích. Také touto cestou hledáme místa, kde je nezbytná investice naší městské části, magistrátu nebo státních a evropských fondů,“ říká zástupce starosty Petr Vilgus, který zodpovídá za přípravu strategických dokumentů Prahy 8.

Cílem projednání generelu bylo představit veřejnosti novou koncepci a získat zpětnou vazbu od občanů. Za městskou část na jednání vystoupil místostarosta Petr Vilgus, jednání se zúčastnili také zpracovatelé dokumentu z Centra dopravního výzkumu Jitka Vrtalová a Jaroslav Martinek, který přednesl hlavní prezentaci. Na jejím základě byly vzneseny dotazy z řad přítomných občanů a proběhla diskuze. Hovořilo se jak o návrzích řešení pro konkrétní místa, tak o obecných principech. 

Zpracovatel generelu bezmotorové dopravy Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu v rámci diskuze připomněl: „Nikdy bychom neměli zapomínat na svou vizi a především na lidi. Měl by platit názor Ulricha Becka, který říká: Správnou cestu nemůže lidem ukazovat nestranný vědec či expert, správná cesta je výsledkem naší vlastní volby a společenské debaty.

Podstatné je, že veřejné projednání generelu nebylo jen prostou prezentací. Jednalo se o upřímnou výzvu k diskuzi o budoucnosti bezmotorové dopravy v Praze 8 nad dokumentem, který je ještě 'živý'. Podněty občanů z projednání i z připomínkování po internetu budou předány zpracovateli, který je náležitě vypořádá,“ dodává místostarosta Petr Vilgus.

Logo místní Agendy 21Praha 8 je jednou z největších městských částí Prahy s více jak 100 000 obyvateli a územím o rozloze přes 21 km2. Zahrnuje čtvrti na dohled od městského centra (Karlín, Libeň), kolonie vil a rodinných domků v horní Libni a Bohnicích nebo sídliště Kobylisy, Ďáblice a Bohnice. Péči o pěší a cyklisty přislíbila Rada městské části Praha 8 ve svém programovém prohlášení na léta 2014–2018, které je ke stažení na webových stránkách MČ Praha 8.

Veřejné projednání Generelu bezmotorové dopravy proběhlo v rámci přípravy strategických dokumentů městské části v rámci místní Agendy 21.Generel bezmotorové dopravy Generel bezmotorové dopravy Generel bezmotorové dopravy
Zveřejněno: 31.08.2015 – Anna Patočková
Vytisknout