Herní prvky na dětských hřištích v Praze 8 oživil nový barevný kabát

Výzdoba herních prvků s ekologickou tematikouMěstská část Praha 8 se originálním způsobem vypořádala s následky vandalismu na herních prvcích v pilotním projektu na osmi dětských hřištích. Do nového veselého kabátu se oblékly herní prvky na dětských hřištích Invalidovna, Na Dlážděnce, Roudnická II, Tanvaldská, Hrubého, Větrušická, Krosenská a Řešovská II.

Byla zvolena čtyři témata výzdoby:
  1. Poučení dětí o třídění odpadů (papír, plast, sklo bílé a barevné, tetrapak – nápojové kartony). Cílem je naučit děti hravou formou vytřídit z komunálních odpadů jednotlivé komodity – papír, plast, nápojové kartony, sklo.

  2. Důležitost zpětného odběru elektrozařízení (v režimu zpětného odběru je např. lednice, pračka, televize, PC, notebook, mobil, konsole, MP3 přehrávač, mikrovlnka, zkrátka veškeré elektrozařízení, které má šňůru do zásuvky).

  3. K čemu slouží sběrný dvůr. Žádné nepotřebné předměty z domácností se neodkládají kolem sběrných nádob na směsný komunální odpad, ale objemné předměty a další věci se odvezou do sběrného dvora. 

  4. Hrajeme si a kompostujeme – nádoba na bioodpad (hnědé barvy). Vhodným materiálem pro kompostování je ovoce a zelenina, čerstvá tráva, listí, hnůj, močůvka, kávový lógr, čajové zbytky, sláma, novinový papír, obaly a skořápky od vajíček, papírové utěrky a ubrousky, lepenky, piliny, třísky, kůra, rozdrcené větvičky, ořechové skořápky a slupky z tropického ovoce.
    Rozhodně do kompostu nepatří kosti a zbytky masa, popel z uhlí, mléčné výrobky, rostliny napadené chorobami, plasty, sklo, kov, barvy a ředidla, potištěný papír (časopisy), kočičí, psí a lidské výkaly, pleny, zbytky zeleniny a ovoce – pouze z provozu kuchyně v domácnosti.

Často jsme řešili stížnosti zejména maminek dětí navštěvující tato hřiště, ale také stížnosti ředitelek z MŠ, že děti nemohou dětská hřiště navštěvovat kvůli nevhodným čmáranicím a sprostým obrázkům, které se pravidelně i po jejich odstranění na herních prvcích objevovaly. To nás motivovalo ke zcela jinému přístupu k řešení tohoto problému. Je všeobecně známo, že komunita zabývající se graffiti uznává výtvory druhých a neničí je. Zároveň získávat povědomí o nakládání s odpady již od útlého dětství  je velice prospěšné," míní Ing. Anna Kroutil (ANO) a pokračuje: „Chápu, že se nezavděčíme všem obyvatelům. Co člověk, to názor, ale tato problematika je mi velice blízká a i dle J. A. Komenského je výuka hrou nenásilnou formou vnímání něčeho nového a myslím si, že určitě zaujme."

Návštěvníci hřišť nemusí mít obavy, že by mohl být jejich oděv zamazán od barvy. Bezpečnostní list nátěrových barev je v souladu s normou 1907/2006/ES, Článek 31, datum vydání: 16.12.2015; Revize: 16.12.2015. Jedná se o nezávadný materiál, který není zdraví a životnímu prostředí škodlivý.


Další ukázka graffiti s ekologickou tematikou v PDF (1,24 MB)Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 31.07.2017
Vytisknout