Hlášení závad a nedostatků

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Sečtěte čísla jedna a čtyři
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Podnět: Úklid zeleně , Zelenohorská P-8 Bohnice (Viktória Košalková 18.02.2020 17:13) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, píši vám s prosbou o úklid v oblasti celých Bohnic, převážně ulice Zelenohorská, kde už se odpadky při procházce s dítětem či domácím mazlíčkem musí až překračovat. A bohužel to není problém dneška, ale delší doby, tudíž se chci zeptat, jak často se tato oblast hromadně uklízí a nebo při každém takovémto problému či nedostatku si o to musíme říkat. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne. Košalková
  • Odpověď: (20.02.2020 13:57)
   Vážená paní Košalková,

   úklid v prostoru sídliště Bohnice se provádí plošně každý den. Během pochůzek ve svěřených územích provádí referenti oddělení správy městské zeleně mimo jiné i kontrolu úklidu a při zjištěných nedostatcích neprodleně zařizují nápravu stavu. Dále se úklid konkrétních míst provádí na oznámení, nebo upozornění občanů či organizací. V nedávné době došlo vlivem silných větrů k převrácení kontejnerů na odpadky a následnému rozfoukání odpadu po okolí, pádům větví ze stromů a podobným skutečnostem, avšak na odstraňování nepořádku se intenzivně pracuje.  Dovoluji si upozornit, že ne všechny pozemky v obvodu Prahy 8 jsou majetkem MČ Praha 8 a rovněž tak MČ Praha 8 nemá všechny pozemky ve své správě. Konkrétně ulice Zelenohorská není celá ve správě MČ Praha 8. Pokud budete mít stížnost na nepořádek na konkrétním místě, neváhejte mne kontaktovat a já neprodleně učiním opatření k nápravě.   

   Hezký den

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Pokácené stromy, Čumpelíkova ulice (František 18.02.2020 16:04) – Hlášení závad
  Sdílet
  Ptám se proč v Čumpelíkově ulice (proti poliklinice) byly na poměrně velké ploše vykáceny stromy a zlikvidovány keře. Důvod? Děkuji.
  • Odpověď: (20.02.2020 13:52)

   Dobrý den,

   v Čumpelíkově ulici na pozemcích parc. č. 2364/149, 2364/197 a 2364/296 k.ú. Kobylisy dochází ke kácení dřevin, které se nachází v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie. 

   Oznamovatel v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznámil dne 23.12.2019 příslušnému odboru životního prostředí záměr spočívající v kácení dřevin rostoucích v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení. 

   § 8 odst. 2) „Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.“

   Náležitosti oznámení o kácení dřevin byly doloženy v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2019 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. 

   Kácení probíhalo do 15.2.2020.

   S pozdravem

   Ing. Martina Merzová

   Oddělení ochrany přírody

   Odbor životního prostředí (OŽP)

   e-mail: martina.merzova@praha8.cz

 • Podnět: nepořádek - černá skládka, okolí pod železničním mostem - Na žertvách (Natálie Nováková 17.02.2020 20:27) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, jela jsem včera a dnes autobusem číslo 140 na Palmovku, je děs co se děje pod železničním mostem - jsou tam rozmetány odpadky jak po výbuchu atomové bomby!!! Já vím, že toto místo je často zaneřáděné odpadky jako vedlejší produkt činností lidí s asociálním chováním, ale nedá se nic dělat, úklid musí být důsledný, jinak lze těžko očekávat změny k lepšímu!!! Děkuji
  • Odpověď: (20.02.2020 10:40)
   Vážená paní Nováková,

   o výskytu značného množství odpadků pod železničním mostem a přilehlém okolí víme, vlastníci pozemků (České dráhy, Dopravní podnik hl.m. Prahy) již byli písemně vyzváni ke zjednání nápravy.

   Děkujeme za upozornění.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: nepořádek , vysočanská estakáda (Natálie Nováková 17.02.2020 20:38) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den. Prosím o organizaci úklidu povalujících se odpadků od Proseka do stanice metra Vysočanská podél celé estakády, obzvlášť ve spodní části. Smetí je tam více než dost. Fotky, bohužel, za jízdy dost dobře pořídit nejde. Děkuji
  • Odpověď: (20.02.2020 10:38)
   Vážená paní Nováková,

   zmíněná lokalita se nachází na území městské části Praha 9, nikoliv na našem území. Věc předáváme příslušnému odboru ÚMČ Praha 9.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Uvolněný basketbalový koš s deskou, hřiště v ulici Ratibořská 752/30 (Kateřina Sedláčková 10.02.2020 14:07) – Hlášení závad
  Sdílet
  Vlivem dnešního silného větru se uvolnila deska s basketbalovým košem na hřišti mezi panelovými domy v ulici Ratibořská.Hrozí,že se deska odlomí a spadne.
  • Odpověď: (18.02.2020 13:59)
   Dobrý den,

   dnešního dne byla deska opravena a hřiště je plně funkční.

   Děkujeme za Váš podnět

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Neporadek v ulicich, Ulice Novakovych (Karolina Zvolankova 11.02.2020 6:17) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, ráda bych se zeptala z jakého důvodu se v okolí Palmovky neuklízí ulice, a pokud ano tak opravdu ne příliš peclive. Chápu že nepořá je velkou měrou dílem lidí kteří po sobe neuklízí, predevším pejskařů, na druhou stranu ulice Novakových kde bydlíme je špinavá stále stejně i několik týdnů. Poslední měsíce se situace ještě zhoršila což už jsem nepovažovala za možné. Vážně se úklid nedá zintenzivnit? Neukáznění pejskaři přece žijí všude, ale málokde v Praze je situace taková jako v okolí Palmovky. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (17.02.2020 14:05)
   Vážená paní Zvolánková,

   k úklidu ulice Novákových předávám vyjádření TSK, která má úklid na starosti:
   "Ul. Novákových je snad nejvíce mimořádně uklízenou ulicí na Praze 8, t. z. jedná se komunikaci, která není hlavní, nejezdí v ní MHD, nesídlí žádná instituce, takže není zařazena mimo KÚK do žádného pravidelného programu, přesto v ní probíhá úklid přibližně jednou do měsíce v celé délce, v části blíže k Palmovce cca jednou týdně. Udržet ji však dokonale čistou prostě není možné díky hojnému výskytu ne zrovna pořádkumilovných osob v této lokalitě. Včera (13.2.) byla provedena kontrola a chodníky byly čerstvě uklizeny. Úklid provádějí pracovníci, kteří mají na starost denní úklid metra Palmovka i zimní služba v rámci NČ. Odklízení exkrementů, kterých tam bývá opravdu požehnaně, není v kompetenci TSK, nýbrž MČ, která vybírá poplatky za psy."

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Polámané strom/y, Krosenská/Lešenská - dětské hřiště (Šťastná, Petra 11.02.2020 16:44) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  po orkánu Sabine zůstalo několik stromů polámaných (viz foto). Prosím o odstranění - riziko úrazu dětí a zvířat.
  • Odpověď: (14.02.2020 13:25)
   Vážená paní Šťastná,

   o všech polámaných stromech v této lokalitě víme, pracujeme na jejich odstranění.

   Děkujeme za upozornění.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Pád stromu + způsobená škoda, Molákova 598/8 (Pavel Dvořan 10.02.2020 7:32) – Hlášení závad
  Sdílet
  Tak nám dnes zafoukalo 10.2.2020 a v 06:32 h. nám opětovně spadl strom v ul. Molákova před domem č. p. 598/8 Praha 8, sídliště Invalidovna a sečtené škoda 3 poškozená motorová vozidla + výjezd HZS Praha hl. m. a naštěstí žádné zranění. Je štěstí, že strom nespadl o cca hodinu později kdy kolem našeho domu chodí dav školáků do Základní školy Strozziho, strom spadl na vozovku i chodník. Proto opakovaně ano opakuji, že opakovaně žádám o pokácení starých 60 až 70 lez starých stromů v ul. Molákova a dále i v okolí Základní školy Strozziho. A uvedenou zeleň obnovit a omladit a vysadit nové mladé dřeviny. Kdyby bylo řádně a razantně reagováno na mé předchozí upozornění předešlo by se dnešním škodám. Děkuji za pokácení uvedených stromů v ulici Molákova a žádám pokácen í usychající strom (jedli) přímo před vchodem do našeho domu č.p. 598/8. Děkujeme za brzkou reakci a odpověď. Jde o zdraví, životy i škody na majetku. Pavel Dvořan - patriot, pražský rodák. (stále hasiči padlý strom uklízejí - moc děkuji hasičům).
  • Odpověď: (14.02.2020 13:11)

   dřeviny přes silnici nemá ve správě Městská část Praha 8, bohužel nemůžeme jednat za vlastníka pozemku, i když se nachází na území Prahy 8. Původního vlastníka jsme na stav dřevin upozorňovali, bez reakce. V současné době je vlastníkem Magistrát hl.m. Prahy a správcem pozemku je TSK, které už danou situaci řeší.

   Na pozemcích, které má ve správě Městská část Praha 8, dochází k odstraňování suchých či životu nebezpečných dřevin a také k výsadbě nových perspektivních dřevin, jako na konci loňského roku. Pří kácení dřevin musíme jednat dle příslušného zákona a někdy vyřízení povolení ke kácení může trvat i víc jak 3 měsíce.

   S pozdravem a přáním hezkého dne

   Oddělení správy městské zeleně
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: kanál bez poklopu, roh Křižíkovy a Šaldovy ulice, Praha 8 (Olga Dobiášová 09.02.2020 18:48) – Hlášení závad
  Sdílet
  na rohu ulice Křižíkovy a Šaldovy v Praze 8, několik centimetrů od chodníku je kanál bez poklopu
  • Odpověď: (11.02.2020 12:42)
   Vážená paní Dobiášová,
    
   Váš podnět předáváme správci komunikace TSK, který je v této věci kompetentní.
    
   Děkujeme za upozornění.
   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
  • Odpověď: (13.02.2020 13:43)
   Dobrý den,

   na daný kanál bez poklopu jsem se byl sám podívat a i nafotil. Toto nespadá pod nás ale kanál patří PVK. I přesto jim budu dneska volat a postarám se o to, aby to opravili.
    
   S pozdravem
    
   Zdeněk Kolařík
   správní technik
   Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
 • Podnět: Neodstatek odpadkových košů, Cyklostezka na Libeňském ostrově (Barbora Musilová 23.01.2020 19:46) – Hlášení závad
  Sdílet
  Podél cyklostezky na Libeňském mostě (od zahrádkářské kolonie až po Rohanské nábřeží) není ani jeden odpadkový koš, odpadky se zde válí kolem stezky v hojném počtu. Bylo by prosím možné zajistit umístění košů v této oblasti? Předem děkujeme
  • Odpověď: (10.02.2020 10:31)
   Vážená paní Musilová,

   děkujeme za Váš podnět. Prověříme možnosti umístění koše do této oblasti z hlediska našich aktuálních kapacit i z hlediska obslužnosti svozovou společností.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)


Vytisknout