Informace o projektu MAP

Logolink EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání + MŠMT
Projekt je realizován v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a je zaměřen na zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání. Příjemcem dotace je městská část Praha 8. Projekt je realizován na území správního obvodu Prahy 8 (MČ Praha 8, MČ Praha – Ďáblice, MČ Praha – Dolní Chabry a MČ Praha – Březiněves), v období od 01.09.2016 do 31.08.2018, 24 měsíců. Celkový rozpočet projektu je 2.966.488 Kč.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nastartuje se vzájemná komunikace a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Údaje:
Číslo výzvy 02_15_005
Název projektu: MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000390