Ital Crispino porušuje památkový zákon – libeňský Palác Svět nechává chátrat

Palác Svět, kulturní památka v pražské Libni, v rukou italského vlastníka nadále chátrá. I přes snahu reprezentantů MČ Praha 8 o osobní jednání s majitelem, Crispino nemovitosti spol. s r.o. se situace nemění. Proto MČ Praha 8 požádala státní správu o rázné zakročení. Řízení o přestupku bylo zahájeno 30. ledna 2018.

Dle protokolu o ústním jednání o přestupku z 26. února 2018, které proběhlo na Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, vlastník Paláce Svět, Crispino nemovitosti spol. s r.o. porušuje povinnosti uložené vlastníkovi kulturní památky památkovým zákonem. Jedná se o povinnosti na vlastní náklad pečovat o zachování památky, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením a znehodnocením.

Navzdory památkovému zákonu, který při neplnění výše uvedených povinností riskuje uložení pokuty až do výše dvou milionů korun, a přes opakované výzvy zástupců MČ Praha 8 nechává vlastník významnou budovu v centru Libně chátrat.

V únoru bylo vlastníkovi uloženo, aby zajistil dodělání prací, které mu byly uloženy v rámci smírného řešení věci v dubnu 2017, případně reklamaci již provedených změn, které nejsou dostačující. Jedná se zejména o:
  1. Doplnění oplechování venkovních parapetů veškerých oken.
  2. Provedení jiného opatření proti zatékání do ploché střechy s luxfery nad vstupní pasáží. Stávající lepenka a OSB desky položené na konstrukci by měly být odstraněny a nahrazeny lehkou příhradovou konstrukcí pultového tvaru se záklopem a krytím navařenou lepenkou, tak, aby bylo zajištěno provětrávání stropní konstrukce z exteriéru i interiéru.
  3. Opatření pevnou mříží volný otvor do vstupní haly kina.
  4. Zamezení zatékání do interiéru objektu.

Místní šetření, které prověří dosud provedené práce i opatření, která byla projednána v únoru 2018, proběhne 10. dubna 2018.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 07.03.2018
Vytisknout