Jak chutná dětem na Praze 8

Děti, ilustrativní fotoRadnici Prahy 8 zajímá, jak dětem ve školních jídelnách chutná a co může udělat pro to, aby se podmínky stravování ještě více zlepšily. Z tohoto důvodu městská část Praha 8 zorganizovala na konci roku 2015 dotazníkový průzkum spokojenosti strávníků. Cílem bylo zjistit, jaká je kvalita jídel, ale i zhodnocení celkových podmínek při vydávání obědů. Průzkum se uskutečnil ve všech základních a mateřských školách zřizovaných městskou částí a přinesl zajímavé výsledky.

„Kvalita školního stravování je v Praze 8 prioritou. Součástí snahy o postupné zlepšování kvality je poznání, jak vnímají současnou úroveň školního stravování sami strávníci a jak ji hodnotí odborníci.  Tento průzkum, který dal možnost všem žákům, učitelům i dalším strávníkům se ke kvalitě jejich školní jídelny vyjádřit, je proto prvním informačním zdrojem, který usnadní orientaci v tom, jakým směrem se má školní stravování v Praze 8 ubírat,“ říká místostarosta Matěj Fichtner (ANO), který má oblast školství ve své gesci.

Dotazníkové šetření proběhlo ve všech 24 mateřských a 12 základních školách zřizovaných městskou částí v termínu od 8. do 10. prosince 2015 formou papírových dotazníků. Celkově byli osloveni všichni přítomní žáci a bylo rozdáno 9 500 dotazníků. Za děti z MŠ vyplnili dotazník rodiče.

Jaká byla hlavní zjištění průzkumu?

Vnímání stravování v školských zařízeních městské části Praha 8 je velmi dobré a jídelnám nečiní potíže uspokojit potřeby strávníků. Velikost porcí dostačuje, čistota jídelen je hodnocena převážně pozitivně, rychlost výdeje obědů je dostačující, objednávání a odhlašování obědů vyhovuje. Co se spokojenosti s interiérem týče, všichni žáci mateřských škol jsou spokojeni (stravují se ve svých třídách), zato 15% žáků ZŠ by si dovedli představit interiér lepší. Přístup a chování personálu byl hodnocen až na výjimky na výbornou. Většině strávníků jídlo chutná. Společným slabým místem může být způsob prezentace pokrmů na talíři. Téměř polovina strávníků vnímá tuto otázku negativně nebo neutrálně. Je zajímavé, že trend negativního vnímání estetické stránky jídla roste s věkem dotazovaného žáka. V případě mateřských škol je totiž více jak 90% dětí spokojeno. Samostatnou kapitolou je požadavek na zajištění speciálních stravovacích potřeb žáků, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijímat běžnou stravu a otázka nabídky dopoledních svačin pro žáky. 

Důležité je meziškolní srovnání, které umožňuje říci, které oblasti by podle většinového názoru strávníků měla daná školní jídelna zlepšit. S pomocí odborníků, ředitelů škol a zaměstnanců školní jídelny bude poté městská část hledat způsoby, jak v problémových oblastech kvalitu školního stravování zvýšit.

Výslednou zprávu si můžete stáhnou ZDE (PDF. 380 kB).
Vzor dotazníku pro mateřské školy ke stáhnutí ZDE (PDF, 114 kB) .
Vzor dotazníku pro základní školy ke stáhnutí ZDE (PDF, 125 kB).

Další informace o průzkumu budou veřejně předneseny a diskutovány na Konferenci škol podporujících zdraví, která se uskuteční 6. června od 9.00 do 14.30 hodin v KD Ládví.
Zveřejněno: 10.05.2016 – Anna Patočková
Vytisknout