Jarní kurzy bezpečného chování pro děti a dospělé

Radnice osmé městské části pro vás opětovně připravila Kurzy bezpečného chování. Jarní kurzy proběhnou odděleně na dvou místech, a to od 2. května v zařízení  Domu dětí a mládeže v Dolákově ulici v Bohnicích a od 5. května v základní škole U Školské zahrady v Kobylisích.

Kurzy jsou opět vedeny zkušenými lektory a trenéry. Zájemcům se v nich dostane průpravy stran nácviku sebeobrany, návodu jak řešit nebezpečné a krizové situace a v neposlední řadě budou frekventanti podrobně obeznámeni se zásadami první pomoci.              

Další důležité podrobnosti naleznete zde na webu, na stránkách bezpečnosti v dubnovém čísle časopise Osmička nebo přímo na letáku v budovách ÚMČ Prahy 8 a třeba i ve Vašich dopisních schránkách či stojanech s letáky.

Na Váš zájem a účast se těší Zdeněk Nagovský, předseda Komise pro bezpečnost RMČ Praha 8.

Přihlásit se můžete u pana Jana Průši na tel. 721 829 691, e-mail prusa.judo@centrum.cz, nebo u pana Daniela Průši tel. 776 777 576, e-mail prusa@coafin.cz. Počet účastníků každého kurzu je omezen na 36 osob.

Kurzy bezpečného chování jaro 2016
Zveřejněno: 31.03.2016
Vytisknout