Kaizlovy sady v Karlíně hostí Výstavu na stromech

Výstava na stromech 2016MČ Praha 8, 5. října 2016 – V úterý 4. října 2016 byla v Kaizlových sadech v Karlíně zahájena Výstava na stromech. Jedná se o celorepublikový projekt, kdy se na stromech v parcích po celé České republice prezentují fotografie, letos na téma Poznej své boty. A tak je tomu i v Kaizlových sadech v Karlíně, kde je na patnácti stromech představen život a práce dělníků v bangladéšských továrnách zpracovávajících kůži a zabývajících se výrobou obuvi. Výstava je v parku ke zhlédnutí do 8. října.

Výstavu zahájila radní městské části Praha 8 Anna Kroutil (ANO). „Městská část Praha 8 se již druhým rokem připojila k tomuto projektu a podpořila tím Týden důstojné práce. Na fotografiích vidíme, a v doprovodných textech se dočteme, o životních a pracovních podmínkách zaměstnanců továren, často dětí, kteří za svou každodenní práci dostanou mizivou odměnu, pracují v nevyhovujících podmínkách a nemají kde bydlet. Vybízí to každého z nás k zamyšlení, zda nemůže přispět ke zlepšení tohoto stavu.

Důstojná práce je taková práce, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při ní chráněna práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy, jako je například dětská práce, utlačování ženských práv a další.

Výstava dokumentuje mimo jiné také celosvětová témata jako ochrana životního prostředí a spotřeba vody ve spojitosti s výrobou obuvi.

Výstava na stromech 2016Souběžně se zahájením výstavy v úterý 4. října probíhal v Kaizlových sadech trh Férový Karlín, kdy se v desítce stánků představily organizace a spolky s fairtradovými a lokálními produkty, s výrobky z chráněných dílen a sociálních podniků.

V nabídce se našly mimo jiné přírodní kytice, fairtradová káva, recyklované obaly, africké pochutiny, ručně vyráběné látkové předměty a mnoho dalšího.

Petr Vilgus (SZ), zástupce starosty MČ Praha 8, k tomu dodává: „Trh Férový Karlín a Výstava na stromech propojily globální a místní témata v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. A i přesto, že trh probíhal v parku jen během úterního odpoledne, našlo si k němu cestu mnoho lidí. Ať už cestou z práce, nebo v rámci školní výuky, ale také spousta rodičů s dětmi a lidí na procházce.“

Slunečné, i když chladné podzimní odpoledne doprovodilo první den výstavy, kterou si v poklidné atmosféře Kaizlových sadů mohou prohlédnout karlínští obyvatelé stejně tak jako návštěvníci z jiných částí Prahy až do 8. října.

Akci pořádala městská část Praha 8 ve spolupráci s organizací NaZemi, Ekumenickou akademií a spolkem Divoké matky. Mediálním partnerem byla Regina DAB Praha.


Zveřejněno: 06.10.2016 – Anna Patočková   |   Aktualizováno: 13.10.2016
Vytisknout