Karlín zažije dopravní revoluci!

Karlín zklidnění dopravy tempo 30 Během srpna bude v Karlíně zavedeno plošné zklidnění ulic, jehož základem bude tzv. zóna Tempo 30, ve které je maximální povolená rychlost snížena na 30 km/h. Možnosti průjezdu územím pro automobilovou dopravu zůstanou plně zachovány, nově je však navíc ve většině ulic umožněn obousměrný provoz jízdních kol.

„Je to převratná novinka, a jako k takové k ní bude třeba přistupovat. Věřím, že časem každý pochopí, že tato opatření mají smysl - ne nadarmo jsou v ostatních evropských zemích stále rozšířenější,“ uvádí zástupce starosty MČ Praha 8 Michal Švarc a dodává: „Karlín je svou povahou určen pro život rezidentů, nikoliv k tranzitním a parkovacím účelům zaměstnanecké automobilové dopravy“.

Zklidnění se bude týkat vnitřní zástavby Karlína - ulic Rohanské nábřeží, Prvního pluku, Pobřežní a Sokolovská se nedotkne.

Snížení rychlosti povede k větší bezpečnosti, zároveň však nezhorší smogovou situaci. "Rozdíl při brzdění v padesátce nebo třicítce je zásadní: z třicítky zastavíte po třinácti metrech tam, kde v padesátce ještě ani nebrzdíte. Důsledek si každý umí domyslet,“ uvádí místostarosta. V případě srážky s chodcem se tak při rychlosti 30 km/h pravděpodobnost těžkého zranění snižuje o 70 % a úmrtí dokonce o 90 % oproti rychlosti 50 km/h. Navíc snížení rychlosti znamená klidnější jízdu, k čemuž místostarosta Švarc dodává: „Pomalejší a tudíž plynulejší jízda znamená méně brzdění v křižovatkách a mírnější rozjezdy, a ve svém důsledku i méně vypouštěných emisí.“

Druhou zásadní změnou je obousměrný provoz jízdních kol ve většině ulic. „Ulice jsou v Karlíně široké, auto i cyklista se sem bez problémů vejdou. Ve smyslu hesla „čím menší prostorové nároky máte, tím volněji se v ulicích můžete pohybovat“ není důvod, proč obousměrný cyklistický provoz neumožnit. Samozřejmě každý se musí chovat ohleduplně a bezpečně vůči ostatním, v autě i na kole, upozorňuje závěrem Michal Švarc.

Karlín zklidnění dopravy tempo 30 Karlín zklidnění dopravy tempo 30 Karlín zklidnění dopravy tempo 30 Karlín zklidnění dopravy tempo 30 Karlín zklidnění dopravy tempo 30 Karlín zklidnění dopravy tempo 30

Plošné zklidnění většiny ulic Karlína mimo hlavní průjezdné trasy automobilové a veřejné dopravy se týká zejména převažující části ulic Křižíkova, Thámova, Pernerova, Šaldova a další, bez zásahu naopak zůstavají ulice Sokolovská, Prvního Pluku či Rohanské nábřeží. Základem je opatření nazvané zóna Tempo 30, ve které je maximální povolená rychlost snížena na 30 km/h: reálná cestovní rychlost zůstává srovnatelná, avšak výrazně se zvyšuje především bezpečnost provozu. Možnosti průjezdu územím pro automobilovou dopravu zůstávají plně zachovány beze změny, nově je navíc ve většině ulic umožněn obousměrný provoz jízdních kol.

Zvýšení bezpečnosti provozu je zajištěno především vysokou pravděpodobností odvrácení kolize a výrazným snížení následků případné nehody. Pokud o dvě zaparkovaná auta před vámi někdo vstoupí do vozovky, stačíte zabrzdit: z rychlosti 30 km/h totiž řidič stihne zastavit na vzdálenost 13 m, zatímco v rychlosti 50 km/h nestihne ani začít brzdit. Navíc i v případě srážky s chodcem se při rychlosti 30 km/h pravděpodobnost těžkého zranění snižuje o 70 % a úmrtí dokonce o 90 % oproti rychlosti 50 km/h.

Zlepšování dopravní obsluhy území je zajištěno díky snížené rychlosti, která umožňuje volnější a přirozenější pohyb v ulicích pěšky či na kole obdobně, jak to bylo možné dříve. Automobilová doprava je pouze zklidněna, nikoliv omezena: možnosti průjezdu i parkování automobilů zůstávají zachovány.

Snížení hlučnosti při rychlosti do 30 km/h oproti 50 km/h bývá zpravidla o 2–3 dB, ulice by měly být tišší.

Emise jsou v městské zástavbě výsledně prakticky srovnatelné: při konstantní rychlosti 30 km/h v dlouhých úsecích by sice byly částečně zvýšené oproti 50 km/h, avšak s ohledem na množství křižovatek mezi domovními bloky umožňuje nižší rychlost plynulejší jízdu, s mírnějšími rozjezdy a dobržďováním.


Nejčastější otázky (FAQ)

Proč právě Karlín?
Karlín je z dopravních i urbanistických důvodů jendou z nejvhodnějších pražských lokalit. Je v rovinatém území s kompaktní smíšenou a obytnou zástavbou s rozměrnými velkorysými domovními bloky a ulicemi. Nachází se v širším centru města s vysokou koncentrací zdrojů a cílů dopravy a velkým významem pěšího a cyklistického pohybu pro dopravní obsluhu území, je zde i systém automatické půjčovny jízdních kol. Pro tranzitní automobilovou dopravu není území průjezdé (tranzit je nežádoucí) a na ostatní části města je napojené pouze ze dvou stran. Naopak pro pěší a cyklistickou dopravu je zástavba přístupná ze všech směrů.

Jak se chovat?

Pokud jedete autem nebo na kole, pohybujte se zvolna a ohleduplně, rychlostí do 30 km/h. Na všech křižovatkách dávejte přednost zprava a všude předpokládejte obousměrný provoz, minimálně (zejména) jízdních kol. Dávejte pozor na chodce, umožněte jim přecházet vozovku. Do zákazu vjezdu všech motorových vozidel nesmíte projet autem ani na motorce, ale můžete projet na kole nebo projít pěšky. Pokud jdete pěšky, rozhlédněte se vždy před vstupem do vozovky na obě strany.

Jaká je forma provedení akce?

Akce je realizována pouze pomocí úprav dopravního značení: svislých značek, vodorovného značení i fyzických prvků. Případné stavební úpravy je možné provádět následně, časově i finančně jsou však výrazně náročnější.

Kdo opatření realizuje?
Přípravu i realizaci provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy jako příspěvková organizace MHMP ve spolupráci s městskou částí Praha 8.

Dělá se něco takového v zahraničí?
V řadě evropských zemí jsou tato opatření naprosto běžná, navíc usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 členským státům EU výslovně doporučuje zřizování zón Tempo 30 a dopravně zklidněných oblastí. Například ve velkých německých městech již dnes tvoří zklidněné zóny Tempo 30 až 3/4 délky městských komunikací. Ve Francii je jejich zřizování v městské zástavbě mimo hlavní dopravní trasy povinné ze zákona, stejně jako zobousměrňování těchto ulic pro cyklistickou dopravu. Zklidněné zóny jsou i ve Švýcarsku, většina je provedena také pouze pomocí dopravního značení, protože kompletní stavební přestavby jsou příliš drahé a realizace záměru by tak často byla odložena do vzdálené budoucnosti.