Karlínské farmářské trhy s novým provozovatelem

Karlínské farmářské trhy konané pravidelně od podzimu 2015 na Karlínském náměstí budou na nezbytně dlouhou dobu zajišťovány městskou částí Praha 8. Společnost Mercato Farm s r. o., která je doposud pro MČ provozovala, požádala o ukončení smlouvy z důvodu dlouhodobých finančních problémů.

MČ si v rámci ukončení spolupráce s provozovatelem vyjednala předání všech kontaktů na trhovce a dodavatele tak, aby mohla pokračovat v provozování trhů s minimálním dopadem na zákazníky i prodejce. Dle předpokládané kalkulace by výnosy z trhů měly pokrýt výdaje městské části, a to s ohledem na eliminaci některých nákladů (nájem, vybavení, apod.).
 
Vzhledem k prázdninovému období bude provoz trhů v červenci a srpnu omezen pouze na sobotní termín konání. Výběrové řízení na nového provozovatele bylo vyhlášeno dne 15. července 2016, bližší informace naleznete zde. Nový provozovatel by měl trhy zajišťovat od 01.09.2016.
Zveřejněno: 15.07.2016
Vytisknout