Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

V katalogu najdete mnoho důležitých kontaktů na organizace a odborníky, poskytující sociální, zdravotní a doplňkové služby, pro případ, že byste vy nebo někdo ve vašem okolí potřebovali podporu a pomoc při řešení komplikované životní situace.

Pro lepší orientaci je katalog rozdělen podle cílových skupin. Jednoduše tak najdete služby pro děti, mládež a rodiny, pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pro osoby se závislostí či bez domova i služby hospicové, paliativní péče a služby pro integraci cizinců nebo osoby v krizi.


Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 2018
Aktualizováno: 04.03.2019
Vytisknout