Kdy bude hotová Cafourkova?

Ulice Cafourkova je jednou z nejkomplikovanějších rekonstrukcí posledních let v Praze 8. Byť se jedná o menší stavbu, jde o kompletní rekonstrukci, kde pracuje více investorů. Zásadním investorem je Technická správa komunikací (TSK) společně s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS). Stavba byla zahájena již 15. května 2019, ale při realizaci stavby kanalizace v režii PVS se na podzim roku 2019 objevily rozsáhlé kaverny, které stavbu značně zkomplikovaly. Následně musel být proveden geofyzikální průzkum stavu podloží, který objednala TSK a na základě toho byla zpracována změnová projektová dokumentace. 

„Chápu, že občany otravuje neustálé prodlužování akce. Proto jsme chtěli, aby PVS urychlila své práce a minimalizovala dopady akce na obyvatele. A v neposlední řadě, aby zlepšila komunikaci a informovanost,“ shrnuje starosta Prahy 8 Ondřej Gros. 

“S akcemi PVS bohužel máme v Praze 8 problém na více místech, protože trvají dlouhé měsíce až roky a způsobují dopravní komplikace. Již jsme jednali s vedením PVS a požadovali jsme jejich urychlení, což se týká i ulice Cafourkova,” dodává Tomáš Slabihoudek, radní pro dopravu. Martin Jedlička, předseda komise pro dopravu doplnil, že kromě kropení v letních měsících pro snížení prašnosti TSK přislíbila, že provizorně zazáplatuje výmoly na vyfrézované ulici, aby byl přístup na nedaleké parkoviště komfortnější. 

Nyní to konečně vypadá, že v dohledné době bude rozkopaná ulice Cafourkova minulostí. Podařilo se nám od TSK získat termíny, které by měly být finální. 
  • Dokončení opravy kanalizace od PVS má být hotové za měsíc — ke 31.08.2020.
  • Potom bude pokračovat v pracech TSK Praha, která dokončí rekonstrukci ulice.
  • Nejdříve bude provedeno vybourání stávající konstrukce komunikace v šířce 4,5 m a chodníku a odtěžení vrstvy mocnosti cca 1 m. Bude provedena sanace podloží komunikace a chodníku.
  • Po této sanaci budou provedeny vrstvy komunikace a chodníku včetně osazení silničních a chodníkových obrub. Součástí jsou i asfaltové vrstvy do komunikace a chodníku i opěrná zídka.
  • Nakonec budou provedeny sadové úpravy a dopravní značení.
  • Práce si bohužel vyžádají kompletní uzavírku. Část ulice před panelovým domem bude uzavřena v termínu od 01.09.2020 do 31.10.2020. Popelnice budou přístupny ze strany objektu panelového domu a bude zabezpečen jejich přesun pro jejich vyprázdnění a zpětný přesun.
  • Přístup pěšky do objektu bude na dobu 30 dnů od 01.09.2020 do 01.10.2020 nutný z druhé strany.
  • Objízdná trasa: Feřtekova – Kusého – Dolákova – U Skalky – K Farkám – U Pazderek – Bohnická – Zhořelecká.

Podrobnější technické zdůvodnění, proč se celá stavba více než o rok zdržela, najdete na


Kontaktní osoba za TSK:
Ing. Hronová Zuzana
tel.: +420 257 015 733
e-mail: zuzana.hronova@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Cafourkova 2.etapa a
Cafourkova 2.etapa b


Mohlo by vás také zajímat 


Zveřejněno: 27.07.2020
Vytisknout