Klub ŽAP bude mít své prostory v Praze 8

Osmá městská část pronajme Klubu ŽAP nebytové prostory ve Světově ulici. „Městská část standardně vychází vstříc občanským sdružením, která nabízejí určitou formu pomoci, právě formou nekomerčních pronájmů nebytových prostor. Což je i tento případ,“ říká zástupce starosty Ondřej Gros. Mezi taková sdružení namátkou patří Nadace Bona, Agentura pro neslyšící (Tichá kavárna), Fokus, Green Doors, Amelie, Martin či Česká společnost AIDS pomoc (Dům světla).

Klub ŽAP je nezisková, humanitární organizace, která sdružuje ženy po ablaci prsu pro rakovinový nádor. Ženám nabízí např. pravidelné speciální cvičení, ergoterapie, rekondiční pobyty, přednášky či besedy s lékaři.
Zveřejněno: 11.08.2014
Vytisknout