Kompletní rekonstrukce ulice Žalovská

Technická správa komunikací (TSK) bude v pondělí 20. září 2021 zahajovat rekonstrukci ulice Žalovská, v úseku ulic Drahanská – Čimická. Stavební práce by měly skončit 30. listopadu 2021.

V rámci této akce dojde k opravě vozovky, chodníků a odvodňovacích zařízení. Budou kompletně vyměněny všechny konstrukční vrstvy vozovky včetně úpravy aktivní zóny, což je horní vrstva zemního tělesa násypu nebo zářezu. Chodníky a vozovka budou z asfaltového povrchu, vjezdy budou mít povrch z betonové dlažby. Obrubníky budou nahrazeny novými žulovými krajníky. Technický stav uličních vpustí a kanalizačních přípojek byl prověřen kamerovým průzkumem a bude třeba vyměnit sedm uličních vpustí.

Akce je koordinována s Pražskou plynárenskou Distribucí, a. s., která zde v první polovině letošního roku realizovala nový plynovod.

Návrh dopravního omezení:
Uzavírka komunikace Žalovská, v úseku Drahanská – Čimická pro automobilovou dopravu, mimo vozidel integrovaného záchranného systému a rezidentů.

Zhotovitel: „Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC“ – Ing. Filip Landa

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Kompletní rekonstrukce ulice Žalovská mapaMohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 09.09.2021
Vytisknout