Komplikace při rekonstrukci ulice Cafourkova. Kvůli kavernám se prodlužuje termín dokončení

Ulice Cafourkova je jednou z nejkomplikovanějších rekonstrukcí posledních let v Praze 8. Byť se jedná o menší stavbu, jde o kompletní rekonstrukci, kde pracuje více investorů. Zásadním investorem je Technická správa komunikací (TSK) společně s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS). Stavba byla zahájena již 15. května 2019, ale při realizaci stavby kanalizace v režii PVS se na podzim roku 2019 objevily rozsáhlé kaverny, které stavbu značně zkomplikovaly. Následně musel být proveden geofyzikální průzkum stavu podloží, který objednala TSK a na základě toho byla zpracována změnová projektová dokumentace. 

Pražská vodohospodářská společnost výrazné zpoždění opravy kanalizace hájí tím, že při opravě bylo zjištěno, že vzhledem k hloubce a geologickým podmínkám nelze pokračovat v opravě otevřeným výkopem. Musel být proto následně zpracován nový projekt a vysoutěžena nová zakázka na pokračování prací hornickým způsobem. Dle něj musí probíhat práce velice opatrně a za přísných bezpečnostních opatření v krátkých postupech. To údajně zapříčinilo rozhodující mnoha měsíční zpoždění. Od března byla navíc stavba přerušena z důvodu ochrany zaměstnanců před nákazou coronavirem Covid-19. Od začátku června jsou práce obnoveny a předpoklad dokončení je letos v srpnu. 

„Chápu, že občany otravuje neustálé prodlužování akce. Proto chceme, aby PVS urychlila své práce a minimalizovala dopady akce na obyvatele. A v neposlední řadě, aby zlepšila komunikaci a informovanost,“ vybízí starosta Prahy 8 Ondřej Gros.

“S akcemi PVS bohužel máme v Praze 8 problém na více místech, protože trvají dlouhé měsíce až roky a způsobují dopravní komplikace. Již jsme jednali s vedením PVS a požadovali jsme jejich urychlení, což se týká i ulice Cafourkova,” dodává Tomáš Slabihoudek, radní pro dopravu. Martin Jedlička, předseda komise pro dopravu doplnil, že kromě kropení v letních měsících pro snížení prašnosti TSK přislíbila, že provizorně zazáplatuje výmoly na vyfrézované ulici, aby byl přístup na nedaleké parkoviště komfortnější. 

Momentálně se vzhledem k rozsahu sanačních prací projednává změna stavby před dokončením. Bylo nutné připravit nové výběrové řízení, které nyní probíhá. Rozsah sanace je tak velký, že jej není možné zrealizovat v rozsahu původně vysoutěžených prací. TSK zahájí další stavební práce na komunikaci po dokončení stavby kanalizace, kterou provádí PVS a předání části staveniště. TSK zajišťuje prostřednictvím zhotovitele stavby údržbu staveniště a dopravně-inženýrské opatření (DIR). V současné době je DIR platný do konce června 2020 a proto TSK nyní projednává jeho prodloužení. 

Po dobu prací PVS je průjezd stavbou povolen. Stále zůstává v platnosti dopravní značení upozorňující na průjezd stavbou. 

(s využitím sdělení TSK a PVS)

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

 


DIO3 – Rekonstrukce ulice Cafourkova 

Mohlo by vás také zajímat 
Zveřejněno: 24.06.2020
Vytisknout