Konference škol podporujících zdraví

MČ Praha 8 pořádá Konferenci škol podporujících zdraví pod patronací Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR a pod záštitou zástupce starosty městské části Praha 8, PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA.

Konference se koná v pondělí 6. června 2016 od 9.00 do 14.30 hodin v Kulturním domě Ládví, Burešova 1661, Praha 8 – Kobylisy ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha a Hygienickou stanicí hl. města Prahy.

Program konference v PDF (724 kB)


Popis akce:

Cílem akce je předat osvědčené postupy a inspirace k programu Škola podporující zdraví a Zdravé školní stravování a dozvědět se informace o dalších programech se zaměřením na zdravý životní styl a udržitelný rozvoj ve školách.

Zveme zástupce především pražských škol MŠ, ZŠ, SŠ, zřizovatele škol, samosprávy, spolupracujících organizací a institucí i další zájemce.

Zaregistrujte se
Kapacita je omezena na 220 míst. Registrovat se můžete na www.menimeprahu8.cz.
 
Konference je zdarma, bez registračního poplatku.

Doprovodný program:
  • drobné občerstvení zajištěno Tichým světem , o.p.s., který na jaře roku 2011 uvedl v život projekt Tiché kavárny v Kobylisích, první pražské kavárny s neslyšící obsluhou. Fairtradovou kávu a čaj zajišťuje Fair&Bio obchod.

  • stánek s nutričním terapeutem, který bude měřit základní hodnoty pomocí bioimpedanční váhy a tlakoměru a proměří základní hodnoty (BMI, obsah tělesného tuku, krevní tlak) ve spojení s konzultacemi

  • materiály odborné a propagační


Seznam prezentujících:
Matěj FichtnerPhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Mezi mé kompetence v MČ Praha 8 patří oblast školství, audit, organizační rozvoj úřadu a finanční řízení MČ včetně výdajů na provoz ÚMČ a Servisního střediska pro správu svěřeného majetku. Máme kvalitní školy, proto máme zájem předávat příklady dobré praxe.
Petr VilgusMgA. Petr Vilgus, Ph.D.

V MČ Praha 8 mám na starosti strategický rozvoj, místní Agendu 21, památkovou péči a cyklodopravu. Zároveň jsem zastupitelstvem MČ Praha 8 jmenován politikem MA21. V rámci členství MČ Praha 8 v Národní síti Zdravých měst ČR se naše municipalita řadí mezi největší města realizující MA21. Co je to proces MA21, vám povím na konferenci. 
MUDr. Marie Nejedlá
MUDr. Marie Nejedlá

Zabývám se jak podporou, tak ochranou zdraví a to proto, že genetika je nabitá pistole, ale životní styl je prst na spoušti. Program školy podporující zdraví právě zajišťuje tu pistoli nabitou zdravím a nemocemi ve prospěch zdraví.
 MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPHMUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Od r. 2003 zastávám  pozici  ředitelky Kanceláře WHO v ČR. Moji úlohou je koordinovat činnosti spojené s WHO, iniciovat programy a tvorbu doporučovaných strategií a reprezentovat tuto organizaci v zem. Komunitně zaměřené projekty jsou nedílnou součástí mé práce a i srdeční záležitostí. Na většině z nich jsem se podílela od jejich počátků v ČR.
 Mgr. Vladislava Coufalová, MBAMgr. Vladislava Coufalová, MBA

Pracuji v ČŠI jako ředitelka odboru inspekční činnosti a řídím ředitele inspektorátů. Školním inspektorům a kontrolním pracovníkům metodicky pomáháme při řešení složitých kauz a stížností, koordinujeme nadregionální inspekční činnost.
Mgr. Marcela Pavlíková
Mgr. Marcela Pavlíková

Od r. 2008, kdy jsem se stala ředitelkou 5. ZŠ v Mladé Boleslavi, pracuji spolu s mým týmem na její proměně. Program Zdravé školy nám na této cestě vydatně pomáhá. Přemýšlíme nad všemi jeho pilíři a snažíme se je postupně uvádět do praxe, neustrnout, stále zlepšovat především vztahy na všech úrovních a ke své práci přistupovat maximálně profesionálně.
PhDr. Bc. Jana Churáčková
PhDr. Bc. Jana Churáčková

Je-li zdraví definováno jako stav pohody, pak jsem ráda, že jsem ředitelkou Zdravé školy.
Mgr. Ludmila Šprachtová
Mgr. Ludmila Šprachtová

Od září 1989 jsem ředitelkou Mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182, která je zařazena v síti Mateřských škol podporujících zdraví, je také fakultní a katedrovou mateřskou školou.
Byla jsem členkou autorského týmu modelového programu Mateřská škola podporující zdraví, který považuji za nadčasový. Snažím se ho vždy a všude propagovat.
Jsem místopředsedkyní Asociace předškolní výchovy.
Bc. Věra Klímová
Bc. Věra Klímová

Ve školství pracuji již přes 35 let. Absolvovala jsem bakalářské studium obor Řízení lidských zdrojů na Vysoké škole J. A. Komenského v Praze. Téma mé bakalářské práce bylo „Výchova ke zdravému životnímu stylu od předškolního věku“. Kladný vztah ke zdraví se snažím spolu s celým kolektivem implementovat v MŠ, Praha 8, Bojasova 1, kde působím od roku 2008 jako ředitelka mateřské školy podporující zdraví.
Mgr. Ivana Růžičková
Mgr. Ivana Růžičková

Jako zástupce ředitele základní školy v Praze 8  mám příležitost vidět drobné i větší změny vnímání pojmu zdraví u rodičů a samotných dětí v posledních letech. Mám radost, že se na nich mohu podílet.
Bc. Hájková Iva
Bc. Iva Hájková

Koordinátorkou MA21 jsem od roku 2005, v MČ Praha 8 od roku 2015. Při této práci se setkávám s nadšenými lidmi, kteří ve svých organizacích vykonávají skvělou práci a pokud nevíte, co je MA21, přijďte na konferenci.
Ing. Fülleová  Anna
Ing. Anna Fülleová

Pracuji ve služebním úřadě zaměřeném na ochranu a podporu veřejného zdraví. Zpracovávám analýzy zdravotního stavu obyvatel, podílím se na monitoringu uživatelů drog, podílím se na hodnocení projektů podpory zdraví a spolupracuji při realizaci zdravotně – výchovných aktivit na území hl. m. Prahy.
Ing. Jan Herget, Ph.D.
Ing. Jan Herget, Ph.D.

Beachklub Ládví se zapojil ve spolupráci s Prahou 8 do projektu Move Up to Be Healthy and Happy v rámci programu Erasmus+ Sport. Projekt se zaměřuje na prevenci obezity a dalších chorob spojených se špatnou výživou a nezdravým životním stylem. Cílem je odstranění špatných návyků u nejmladších a snížení rizika onemocnění těmito chorobami. Cílovou skupinou jsou děti prvního stupně základních škol, jejich učitelé a rodiče. V rámci projektu bude probíhat informační kampaň, workshopy, sportovní aktivity na školách a vznikne příručka zdravého pohybu a stravování pro nejmladší.
Luděk Řehoř, Nexos SE
Luděk Řehoř

Působím 16 let na reklamním trhu v oblasti přímého marketingu, 10 let jsem ředitelem a technickým guru reklamní agentury Nexos SE, jejíž působnost pokrývá střední Evropu.
Vítězslav Sedlák
Vítězslav Sedlák

Působím přes 20 let ve vysoké gastronomii, kde se zaměřuji zejména na tvorbu receptur, šéfování kuchyní v hotelech a vedení restaurací v tuzemsku i zahraničí. Mojí hlavní doménou je příprava českých specialit moderním způsobem. Získané zkušenosti nyní zúročuji v rámci tvorby a rozvíjení konceptu pro školní a veřejné stravování.
Mgr. Alexandra Košťálová
Mgr. Alexandra Košťálová

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, obor Výživa člověka a odpočátku se věnuji výživě dětí. Jsem autorkou řady úspěšných projektů. V současné době se zabývám školním stravováním a jsem koordinátorkou celostátního projektu Zdravá školní jídelna, který má podporu ministerstva zdravotnictví.
Jarmila Kotrbová
Jarmila Kotrbová

Ředitelka MŠ Korycankská, Praha 8, jsem od r. 1988/89s právní subjektivitou od r. 1994 – první na Praze 8 s MŠ Sokolovská. Od r. 2001 máme odloučené pracoviště pro děti zdravotně oslabené. Pracovala jsem v poradním sboru MŠMT a 2 volební období jako prezidentka za ČR v mezinárodní organizaci OMEP, nadále pracuji aktivně pro předškolní výchovu, na úpravě a připomínkování vyhlášek a zákonů.
PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Absolvovala jsem bakalářské studium Veřejného zdravotnictví na 3. lékařské fakultě v Praze, na Masarykově univerzitě v Brně jsem vystudovala obor Zdravotní vědy - Pedagogická specializace výživa člověka. Postgraduální studium jsem absolvovala v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Od roku 2003 pracuji jako dietolog v Endokrinologickém ústavu v Praze. Publikuji v domácích i zahraničních časopisech, aktivně se účastním kongresů, konferencí a přednáškových akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Od roku 2011 jsem odbornou garantkou programu Vím, co jím a piju.Pořadatel:

Městská část Praha 8

Logo městská částLogo místní Agendy 21Patronát:
Kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR

Kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČRSpolupracující organizace:
Státní zdravotní ústav, Hygienická stanice hl. města Prahy, Národní síť Zdravých měst ČR

Státní zdravotní ústavHygienická stanice hl. m. PrahyZdravá města, obce, regiony České republikyMediální partner:
Wolters Kluwer – Redakce školství

Řízení školy


Děkujeme za finanční podporu:

Karlín Group s.r.o., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín

Karlín Group
Zveřejněno: 04.05.2016 – Tomáš Vlk   |   Aktualizováno: 17.05.2016
Vytisknout