Kontejnery a velkoobjemový odpad – co s ním?

Je často matoucí, které odpady je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze. Níže uvádíme krátký přehled, který by měl pomoci v orientaci, co do těchto kontejnerů patří a naopak. 

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů je k nahlédnutí na webových stránkách MČ Praha 8 vždy na dva měsíce dopředu. Tato informace je také pravidelně uveřejňována v měsíčníku Osmička. Občané, kteří se zaregistrovali do služby SMS Infokanál dostávají tuto informaci také pomocí SMS. 

Bližší informace o konkrétních stanovištích a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů může poskytnout referent odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 Mgr. David zlatý. Ten ve spolupráci se svozovou společností organizuje přistavování velkoobjemových kontejnerů. Provoz kontejnerů zajišťuje svozová společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.


Velkoobjemové kontejnery 
Do velkoobjemového kontejneru patří starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do velkoobjemového kontejneru nepatří odkládání živnostenského odpadu, nebezpečný odpad (to jsou např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a počítačové monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.


BIO velkoobjemové kontejnery
Co je bioodpad? – Bioodpad je organická a v půdě rozložitelná hmota, která v sobě váže spousty živit, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. 
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.


Nebezpečný odpad/mobilní sběr
Do mobilního sběru patří baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, láky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevele a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.


Elektroodpad
Do kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod.

Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a velké domácí spotřebiče jako například ledničky, pračky, chladničky apod.

Kam s objemným elektroodpadem?
Objemnější elektroodpad lze odevzdat ve sběrném dvoře ve Voctářově ulici (Praha-Libeň). Podrobnější informace naleznete na stránkách www.ipodec.cz.


Textil
Jak lze věci odložit do kontejnerů? Do kontejnerů lze odložit nepotřebné šatstvo, svůj cíl najde také obuv v použitém stavu – spárovaná či zabalená, oděvní doplňky, hračky, drobný bytový textil, lůžkoviny, případně zbytky látek či pletacích přízí (ale ne malé odstřižky). Vše musí být zabalené, suché a v nejlepším případě čisté.

V žádném případě do kontejneru nepatří odpadní textil.
Zveřejněno: 19.05.2015
Vytisknout