Kouř nemá plot aneb kvalitu ovzduší v Praze ovlivňuje i to, jak a čím topíme

Jak a čím v zimě topíme, má výrazný vliv na kvalitu ovzduší v Praze. Kouř nemá plot, a to, co dýcháme, ovlivňuje zdraví všech obyvatel hlavního města Prahy. Přechod na čistší způsob vytápění může přinést mnoho výhod pro zdraví naše, našich sousedů, i životní prostředí Prahy v lokálním i celopražském hledisku.

Lokální topeniště (kamna na pevná paliva jako je uhlí, koks, dřevo), jsou častými viníky emisí škodlivých látek v pražském ovzduší v zimních měsících. Jednou z nejškodlivějších látek v ovzduší je benzo[a]pyren, který může způsobit řadu zdravotních problémů, včetně onemocnění dýchacích cest a rakoviny. Většina emisí benzo[a]pyrenu v Praze pochází ze starých neefektivních topenišť, anebo je důsledkem nevhodného způsobu topení. 

Pražské zastupitelstvo schválilo jednak vyhlášku, která omezuje topení tuhými palivy v době smogových situací a zakazuje topení uhlím, uhelnými briketami a koksem v nevyhovujících kamnech a kotlích. Dále pak schválilo regulaci spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho likvidace. Možností, jak se zbavit větví, listí, a jiného materiálu například ze zahrad, je několik (biopopelnice přistavená zdarma, kontejnery na rostlinný odpad, sběrné dvory), tak není spalování tohoto materiálu potřeba. Obě vyhlášky si kladou za cíl přispět ke zlepšení kvality ovzduší a pohody v Praze.
 

Jak tedy může každý z nás k čistšímu ovzduší přispět? Zajímejte se o to, co vychází z vašeho komína a buďte ohleduplní k okolí: 


Sušte dřevo minimálně jeden až dva roky: suché dřevo zaručuje efektivnější spalování a snižuje emise kouře.

Nespalujte odpad: odnesete-li odpadky do kontejnerů na tříděný odpad, přispějete k recyklaci a omezíte znečištění.

Neduste oheň: nastavte regulační klapky tak, aby kyslík mohl k palivu. Nedostatek kyslíku zvyšuje emise škodlivých látek.

Přikládejte častěji a méně: menší dávky paliva zlepšují kvalitu spalování a snižují emise.

Pravidelně vše čistěte: udržování kotle a komína v čistotě zlepšuje jejich účinnost a bezpečnost.

Používejte moderní topidla: staré kotle vypouští více prachu a škodlivých látek do ovzduší. Využijte dotační programy k jejich obměně.

Udržujte teplotu spalin za kotlem a kamny 150 až 250 °C: optimální teplota spalin zabraňuje ztrátě tepla a kondenzaci dehtu.

Nevytápějte přírodu: topte pouze tam, kde je to nezbytné.

Topte tak, jak chcete, aby topil váš soused: Vaše topení ovlivňuje kvalitu ovzduší, který dýchají všichni.


Děkujeme za vaši snahu o čistší ovzduší v Praze!


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Kouř nemá plot aneb kvalitu ovzduší v Praze ovlivňuje i to, jak a čím topíme


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 06.11.2023
Vytisknout