Květnová dopravní omezení u Negrelliho viaduktu

Postup stavebních prací rekonstrukce Negrelliho viaduktu nabírá na obrátkách a po dlouhém čase, kdy se jenom bouralo, se začíná konečně také stavět. To ale nic nemění na skutečnosti, že na jaře proběhnou další důležité demolice některých oblouků a mostu přes Křižíkovu ulici.

Demolice tří oblouků uvnitř autobusového nádraží Praha Florenc se obyvatel města dotkne méně, než zásadní demolice mostu přes ulici Křižíkovu v těsné blízkosti hudebního divadla Karlín.

Od 2. do 3. května 2018 bude částečně omezena doprava pod mostem z důvodu přípravných prací pro vlastní snesení nevyhovující konstrukce a její rychlou demolici.

Od 4. do 9. května
2018 bude od cca 10.00 hodin úplně uzavřena ulice Křižíkova, v oblasti křížení s Negrelliho viaduktem, pro veškerou dopravu. MHD bude vedena po objízdných trasách tak, aby byla zajištěna obslužnost daného území. Pěší trasy budou částečně omezeny, průchod pro pěší bude zachován z ulice Křižíkova, podél viaduktu ulicí Prvního pluku ke spojce v úrovni ulice Za Poříčskou bránou na druhou stranu ulice Prvního pluku a zpět na Křižíkovu.

Dne 9. května 2018 dojde k obnovení průjezdu ulicí Křižíkova a současně k částečnému omezení provozu u jižního pilíře mostu, kde budou zahájeny sanační práce.

Bourací práce budou probíhat postupným snesením betonových nosníků těžkou jeřábovou technikou a jejich odvozem na mezideponii v prostoru Masarykova nádraží. Zde budou nosníky rozdrceny a suť odvezena na příslušnou skládku odpadu. Vzhledem k tomu, že uvedené práce jsou technicky velmi náročné a z hlediska bezpečnosti značně komplikované, žádáme o dodržování pokynů pracovníků stavby při řízení prací. Objízdné trasy MHD najdete na stránkách DPP, pro ostatní budou objízdné trasy vyznačeny dopravním značením.

Více informací najdete na www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 
Zveřejněno: 17.04.2018
Vytisknout