Květnové exkurze pro děti ve sběrném dvoře Voctářova

Praha 8 připravila na tento rok mnoho různých vzdělávacích a ekologicky laděných akcí pro žáky základních a mateřských škol. Po Dni země v květnu na děti čeká exkurze do sběrného dvora Voctářova.

Prohlídku sběrného dvora jsme zařadili do vzdělávacího programu ZŠ a MŠ, protože recyklace a zodpovědné vytříďování jednotlivých složek komunálních odpadů je v dnešní době téma velice důležité a chceme děti v tomto ohledu co nejvíce, ale přitom zábavnou formou, vzdělávat,“ říká radní Anna Kroutil (ANO), která má ve své gesci školství.

Na exkurzi ve sběrném dvoře se děti v praxi dozvědí o třídění odpadů, jak uskladňovat nebezpečné složky komunálních odpadů, o zpětném odběru elektrozařízení, co vozí wintejner, bude jim vysvětlen význam loga tříděného sběru a mnoho dalšího. Od společnosti EKO-KOM, a.s. a ELEKTROWIN, a.s. děti obdrží drobné předměty.

Pro děti je zajímavé vidět třídění zblízka. Z exkurze mají za úkol namalovat obrázky na téma „Co se mi nejvíce líbilo ve sběrném dvoře Voctářova?“ doplnila radní Anna Kroutil (ANO).

A co patří do sběrného dvora?
 • Logo tříděný sběrsběr zdarma pro fyzické osoby
 • objemný odpad (nábytek, koberce, zařízení domácností)
 • zpětný odběr elektrozařízení (pračky, televize, rádia, sporáky, lednice, PC, videa...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 1 m3 / měsíc
 • papír, sklo, plasty
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • pneumatiky 25,- Kč/1 kus
 • jedlý olej a tuk (přelitý do PET lahví)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu:
 • baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, láky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevele a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
 • novinkou je možnost odložit ve sběrném dvoře použité jedlé oleje
Sběrný dvůr Voctářova MŠ U Sluncové Sběrný dvůr Voctářova MŠ U Sluncové Sběrný dvůr Voctářova MŠ U Sluncové Sběrný dvůr Voctářova MŠ U Sluncové Sběrný dvůr Voctářova MŠ U Sluncové Sběrný dvůr Voctářova MŠ U Sluncové Sběrný dvůr Voctářova MŠ U Sluncové Sběrný dvůr Voctářova MŠ U Sluncové Sběrný dvůr Voctářova MŠ U SluncovéSběrný dvůr Voctářova MŠ U Sluncové

Termíny exkurzí přihlášených MŠ a ZŠ:

2.5.2017 9.30 hod. – 10.30 hod. MŠ U Sluncové
3.5.2017 9.00 hod. – 10.00 hod. ZŠ Palmovka
3.5.2017 10.00 hod. – 11.00 hod. MŠ Libčická
4.5.2017 10.00 hod. – 11.00 hod. MŠ Na Pěšinách
9.5.2017 9.30 hod. -10.30 hod. MŠ Libčická
15.5.2017 8.30 hod. – 9.30 hod. ZŠ Na Slovance
15.5.2017 9.30 hod. – 10.30 hod. ZŠ Na Slovance
15.5.2017 10.30 hod. – 11.30 hod. ZŠ Na Slovance
15.5.2017 11.30 hod. – 12.30 hod. ZŠ Na Slovance
16.5.2017 8.30 hod. – 9.30 hod. ZŠ Na Slovance
16.5.2017 9.30 hod. -10.30 hod. ZŠ Na Slovance


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 05.05.2017 – Anna Patočková
Vytisknout