Lékaři a zdravotnická zařízení v Praze 8

Katalog lékařů a zdravotnických zařízení obsahuje více než 400 kontaktů na odborníky a zdravotnická zařízení různého zaměření.
Katalog v papírové podobě je možno získat v infocentru ÚMČ Praha 8 – v budově tzv. Bílého domu na adrese U Meteoru 6.


Katalog
Katalog lékařů a zdravotnických zařízení v PDF, 4,1 MB.

Katalog lékařů a zdravotnických zařízení na území MČ Praha 8 (rok 2018)Mapy
Katalog v podobě interaktivních map.

Mapa – praktický lékař

Další informace

  • Orgánem příslušným k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v hlavním městě Praze je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), Magistrát hlavního města Prahy.

  • Aktualizovaný seznam zdravotnických zařízení dle městských částí Praha 1 až 22, nebo dle odborností, naleznete na webových stránkách http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/cz/zdravotnicka_zarizeni_v_praze/index.html. Na uvedeném portále naleznete i další informace související se zdravotní péčí na území hlavního města Prahy.

 

Aktualizováno: 04.03.2019
Vytisknout