Libeňský zámek svítí modře

Česko svítí modřeMěstská část Praha 8 se připojuje k 2. ročníku osvětové kampaně „Česko svítí modře“ na výraz porozumění a podpory lidem s poruchami autistického spektra a jejich blízkým. 

Libeňský zámek bude v noci z 2. na 3. dubna nasvícen modrou barvou spolu s dalšími objekty po celé České republice. Tento den stanovila Organizace spojených národů Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu (WAAD), který potrvá do konce dubna.
 
Kampaň „Česko svítí modře“ pořádá platforma Naděje pro Autismus. Více informací najdete na webových stránkách www.nadejeproautismus.cz


Co vlastně autismus je? 
Autismus – porucha autistického spektra (PAS) je zdravotní, neurovývojové postižení, ovlivňující psychický vývoj člověka. Jedná se o stále diskutovanější problém současné společnosti a to jak z hlediska závažnosti tohoto handicapu, tak z hlediska četnosti jeho výskytu – v současnosti žije s PAS více než 1,6 % populace Evropy a postihuje každé 80. narozené dítě. 

Dítě nebo člověk s autismem nerozumí svému okolí, nechápe časoprostorové vztahy, nerozumí emocím druhých a trpí tzv. sociální dyslexií. Protože se nedokáže vcítit do druhých, nechápe ani, jak a proč s ostatními komunikovat. Selhává v představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Jeho vývoj je tím výrazně narušen. Nechápe sociální interakce i pochvalu, proto selhává v motivaci k učení se novým věcem. Z toho plyne problémové chování. Takový člověk prožívá mnoho úzkostí, které bez odborné pomoci nedokáže překonat.

Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa. Jejich vzrůstající počet je společenskou výzvou a MČ Praha 8 je ráda, že se mohla připojit k podpoře této osvětové akce a poukázat na problematiku autismu, který v ČR postihuje 100 000 lidí.
Zveřejněno: 01.04.2015 – Anna Patočková
Vytisknout