MČ Praha 8 uspořádala Konferenci Škol podporujících zdraví

Konference škol podporujících zdraví 06.06.2016 v KD LádvíMěstská část Praha 8 uspořádala 6. června 2016 Konferenci škol podporujících zdraví pod patronací Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR a pod záštitou místostarosty městské části Praha 8 Matěje Fichtnera. Konference se zúčastnilo 150 zájemců o téma Zdravá škola a zdravé školní stravování z řad pražských i mimopražských škol, jejich zřizovatelů i různých zájmových organizací.  

„Cílem konference bylo předat osvědčené postupy a inspirace k programu Škola podporující zdraví a Zdravé školní stravování a dozvědět se informace o dalších programech se zaměřením na zdravý životní styl a udržitelný rozvoj ve školách,“ upřesňuje smysl konference místostarosta MČ Praha 8 Matěj Fichtner, do jehož gesce spadá místní školství.

Konference se konala také v rámci aplikace zásad udržitelného rozvoje v městské části, které zajišťuje místní Agenda 21. Ta také zajistila začlenění Prahy 8 do prestižní asociace Národní síť Zdravých měst ČR. „Místní Agenda 21 je o komunikaci, spolupráci a participaci s občany, neziskovými i soukromými organizacemi. Realizací programu Zdravá městská část máme zájem o zkvalitňování života našich občanů při dodržování principů udržitelného rozvoje,“ vysvětluje principy programu místostarosta MČ Praha 8 Petr Vilgus.

Program Škola podporující zdraví, tzv. Zdravá škola, má cíl obdobný. Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře WHO v ČR, vysvětluje: „Program WHO Zdravé školy se nevěnuje jen zkvalitňování fyzického zdraví, ale i psychického. Snaží se vytvářet příjemné prostředí ve školách, zapojuje do rozvoje škol nejen své žáky, ale i rodiče ve spolupráci se všemi zaměstnanci školy.“
 
Matěj Fichtner – zástupce starosty MČ Praha 8 (konference škol podporujících zdraví 06.06.2016 v KD Ládví)Na přípravě konference spolupracovala MČ Praha 8 se Státním zdravotním ústavem Praha a Hygienickou stanicí hl. města Prahy. Posluchači se tak dozvěděli informace nejen o programu Zdravá škola, ale také o programech Skutečně zdravá škola, Bezpečná škola, Fairtradová škola, Zrdavá školní jídelna, Hrou proti AIDS, Vím co jím a další. Přínosné byly příklady dobré praxe od ředitelek MŠ a ZŠ, které se pyšní tím, že jsou Zdravými školami. „Když jsem se rozhodla program Škola podporující zdraví ve své škole zavádět, musela jsem k tomu nadchnout i své kolegy. Je to nikdy nekončící proces zkvalitňování práce naší školy, proto potřebujeme k jeho naplňování takový pedagogický sbor, ve kterém jsou všichni přesvědčeni o tom, že jsme se vydali správnou cestou,“ říká Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden z Prahy 10.

Konference byla zaměřena také na oblast školního stravování. Zástupci společností, kteří prováděli průzkum úrovně stravování v ZŠ i MŠ zřizovaných MČ Praha 8, představili jeho výsledky. Převážná většina dětí je se skladbou jídel spokojena, je však také potřeba zaměřit se na požadavky strávníků, kteří musí dodržovat některé diety. Jarmila Kotrbová, ředitelka MŠ Korycanská, jež má dlouholetou praxi s dětmi se stravovacími problémy, k tématu říká: „Naše mateřská škola je pro děti, které vyžadují dietní stravování a odborný dohled zdravotních sester. Jedná se o děti s alergií potravinovou, pylovou, dotykovou, děti s celiakií, diabetes, děti po operacích atd. Byla bych ráda, kdyby takové školy, jako je ta naše, zřizovaly i jiné městské části. Máme plno zkušeností, které rádi předáme dál.

Petr Vilgus, zástupce starosty MČ Praha 8 (konference škol podporujících zdraví 06.06.2016 v KD Ládví)Městská část Praha 8 má zájem obdobnou konferenci pořádat pravidelně i v následujících letech, proto byli účastníci semináře požádáni o vyjádření, o kterých tématech by rádi slyšeli v následujícím ročníku. Výsledky ukázaly na oblasti zaměřené na zdravý životní styl ve školách a na dietní školní stravování.

Poděkování patří všem sponzorům: Karlín Group Management a.s., Květinářství Serafin, Pharmind Corporation s.r.o. a také studentům Střední školy a Vyšší odborné školy obchodní Kollárova, kteří na konferenci zajišťovali organizační pomoc. Občerstvení obstaral Tichý svět, o.p.s., který v Kobylisích provozuje Tichou kavárnu a nově i Tichou pekárnu, kde pracují neslyšící občané. Fairtradovou kávu a čaj podávala prodejna Fair Bio z Karlína ve spolupráci s Ekumenickou akademií.

Fotografie z konference naleznete ve fotogalerie MA21.
Výsledky průzkumů spokojenosti strávníků v jídelnách MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 8 naleznete ZDE.
ZDE se můžete podívat na reportáž České televize o této konferenci, která byla natočena pro pořad Studio 6.

Prezentace vystupujících řečníků naleznete v odkazech níže:

Vilgus Petr - Zdravé město (PDF, 2 888 kB)
Nejedlá Marie - Státní zdravotní ústav (PDF, 906 kB)
Šteflová Alena - Světová zravotnická organizace (PDF, 2 828 kB)
Coufalová Vladislava - Česká školní inspekce (PDF, 626 kB)
Pavlíková Marcela - ZŠ Mladá Boleslav (PDF, 2 821 kB)
Churáčková Jana - ZŠ Eden Praha 10 (PDF, 2 368 kB)
Šprachtová Ludmila - MŠ Sokolovská (PDF, 1 101 kB)
Klímová Věra - MŠ Bojasova (PDF, 2 207 kB)
Růžičková Ivana - ZŠ a MŠ Ústavní (PDF, 1 631 kB)
Hájková Iva - Praha 8 (PDF, 1 730 kB)
Füleová Anna - Hygienická stanice (PDF, 1 614 kB)
Herget Jan - Beachklub Ládví (PDF, 2 539 kB)
Košťálová Alexandra - SZÚ (PDF, 1 691 kB)
Fichtner Matěj - MČ Praha 8 (PDF, 373 kB)
Řehoř Luděk - NEXOS SE (PDF, 476, kB)
Sedlák Vítězslav - Advisory (PDF, 585 kB)
Kotrbová Jarmila - MŠ Korycanská (PDF, 3 212 kB)
Hlavatá Karolína - Vím co jím (PDF, 759 kB)Zveřejněno: 10.06.2016 – Anna Patočková
Vytisknout