Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2

Adresa: Lešenská 2 / čp. 548, 181 00  Praha 8 – Troja 
Ředitelka: Mgr. Šárka Šímová
Statutární zástupkyně: Bc. Kateřina Hovorková
Telefon: služební mobilní telefon: 775 260 276
E-mail: reditelka@mslesenska.cz, zastupkyne@mslesenska.cz
ID schránka: gkykxuc 
Vedoucí školní jídelny: Kateřina Popova, služ. mob. tel.: 604 258 820, e-mail: jidelna@mslesenska.cz
Webová prezentace: www.mslesenska.czŠkolní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Naše mateřská škola zajišťuje vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, podle něhož máme zpracován školní vzdělávací program s názvem "Vše co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole" Robert Fulghum.

Vzdělávání zajišťuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor, jehož cílem jsou šťastné a spokojené děti, které získají vědomosti a dovednosti ve všech oblastech osobnosti, s ohledem na individualitu dítěte. Osvojí si kulturní a sociální návyky. Naší snahou je, aby získaly citlivý vztah ke svému okolí a přírodě a v neposlední řadě vést děti k pozitivnímu vztahu k učení a touze po získávání nových zkušeností a vědomostí, s čímž souvisí i příprava na bezproblémový vsup do základní školy a dalšího života. K výuce využíváme moderní technologie (interaktivní tabule Magic box a Tri box).

Budova mateřské školy je dvoupodlažní se 4. třídami. Děti jsou rozděleny do těchto tříd zpravidla podle věku. Školní zahrada mateřské školy je vybavena víceúčelovými herními prvky, které jsou využívány ke vzdělání a pohybovým aktivitám.

Pořádá akce se spoluúčastí rodičů: zahradní slavnosti, kulturní programy s písničkami a tanci, tvořivé dílny, pasování na školáky, cesty za Mikulášem plné pestrých aktivit a úkolů, Velikonoční stezky pro děti a jejich rodiče. Dále spolupracuje se zřizovatelem, a to zejména účastí v kulturních a ekologických akcích, soutěžích a návštěvami dopravního hřiště. Pořádá divadelní představení v mateřské škole.

Mateřská škola realizuje Klub Mraveneček. Je určen pro rodiče s dětmi, které se chystají k zápisu do mateřské školy. Probíhá 1x měsíčně. Jeho záměrem je seznámení se s prostředím a provozem školy, usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu.

Aktivity realizované nad rámec předškolního vzdělávání:

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy (prohlídky s průvodcem)
 • Botanická zahrada hl. m. Prahy (tematicky volené přednášky ve venkovní expozici a průvodcem, výstava motýlů, výstava dýní)
 • Hvězdárna Ďáblice (prohlídky, přednášky)
 • Městská knihovna v Praze 8 - Troja (čtenářské besedy)
 • Hasičský záchranný sbor České republiky (preventivní akce, ukázky hasičské techniky)
 • Zdravá pětka Albert (zdravý životní styl)
 • Celé Česko čte dětem
 • Spolupráce s Lesy hl. m. Prahy – eko programy
 • Příležitostní tematické výlety a exkurze na výstavy, do muzea, památky Prahy
 • Aktivní účast na výtvarných soutěžích pořádaných OC Krakov
 • Návštěvy oddělení jízdní policie Správy hl. m. Prahy v Praze 8 Troji. 
 • Spolupráce ze ZŠ Glowackého (seznámení dětí se školou před zápisem do 1.třídy)
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (testy školní zralosti)
 • Prima Vizus, o.p.s.  - Projekt „Koukají na nás správně?“ (vyšetření zraku dětí)
 • Logopedická depistáž - orientační vyšetření řeči dětí

V návaznosti na výchovně vzdělávací program naše mateřská škola nabízí aktivity hrazené rodiči: flétnička, plavecký výcvik Aquacentrum Šutka, angličtina, škola v přírodě.
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 11.09.2023
Vytisknout