Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2

Adresa: Na Korábě 2 / čp. 350, 180 00  Praha 8 – Libeň
Ředitelka: Mgr. Hana Francová
Telefon/fax: 283 842 809
E-mail: reditelka@msnakorabe.cz
ID schránka: z7ikxu2 
Vedoucí školní jídelny: Mgr. Lucie Francová, tel.: 284 840 029, e-mail: hospodarka@msnakorabe.cz
Další místo poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb:
Lindnerova 1 / čp. 575, 180 00  Praha 8 - Libeň
Statutární zástupkyně: Jana Paříková, tel./fax: 284 842 026, e-mail: zastupkyne@msnakorabe.cz
Vedoucí školní jídelny: Mgr. Lucie Francová , tel.: 284 840 029, e-mail: hospodarka@msnakorabe.cz
Webová prezentace: www.msnakorabe.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity


Naše mateřské školy jsou školou rodinného typu, mezi naše hlavní oblasti zájmů patří mravní, citová a tělesná výchova. Snažíme se v dětech posilovat vlastní sebedůvěru, samostatnost a schopnost rozhodování se, vše maximálně hravou formou. Individuální přístup je pro nás samozřejmostí. Třídy máme věkově smíšené, což podporuje zdravý rozvoj dětí a kamarádské vztahy ve třídě.

Pro sjednocení těchto aktivit a dosažení našich cílů jsme vytvořili vlastní vzdělávací program „NA JEDNÉ LODI – KORÁBU“, který bude děti provázet po celý rok.

Nad rámec běžné výuky jsou pro zájemce připraveny následující kroužky a zájmové aktivity:
 • výuka anglického jazyka
 • keramický kroužek
 • jazykový kroužek „Angličtina hrou”
 • plavecký kurz
 • hra na flétnu
 • kroužek šikovného předškoláka
 • kroužek kung-fu
V rámci školního roku jsou realizovány (mimo jiné) následující aktivity:
 • pravidelná návštěva stálé divadelní scény v rámci Klubu malého diváka
 • každý měsíc pořádáme divadelní představení přímo u nás v MŠ
 • školy v příroděv rámci projektových dnů je věnována zvýšená péče zubní hygieněmožnost saunování ve vlastní sauněmožnost návštěvy vlastní solné jeskyně
 • v rámci projektových dnů je věnována zvýšená péče zubní hygieně
 • snažíme se děti učit zdravému životnímu stylu v rámci zdravotního projektu „Zdravá ABECEDA“
 • volný čas mohou děti trávit na naší školní zahradě, tělesná výchova probíhá ve vlastních tělocvičnách
 • pro rodiče s dětmi pořádáme keramické dílny, táborák, vánoční dílny, …
 • k výuce využíváme moderní technologie (interaktivní tabule Active Board, digitální mikroskopy, …)
 • součástí výuky jsou koutky živé přírody jak ve třídách, tak na školní zahradě
 • výuku realizujeme i ve venkovní učebně na školní zahradě
Naše MŠ spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8 a v případě potřeby je možno zpracovat individuální výukový plán.

Pro rodiče a pedagogický personál máme informační portál Moodle, kde jsou uloženy všechny potřebné informace o aktuálním dění v mateřské škole. Rodiče mají možnost být ve stálé interakci s pedagogy i mezi sebou. Portál dále slouží jako neomezené úložiště pro metodické, didaktické a odborné materiály, ke kterým mají rodiče neomezený přístup.

Školička nabízí moderní prostory, prostornou zahradu parkového typu, jejíž členitost umožňuje využití k funkčním, estetickým a prožitkovým variantám výchovných činností a je vybavena moderními herními prvky.

Stravování dětí zajišťují školní jídelny. Snažíme se dětem poskytovat pestrou a vyváženou stravu, k čemuž dopomáhají špičkové paní kuchařky. Vaříme pouze z čerstvých surovin. Dětem s dietním omezením vycházíme vstříc. Naše paní kuchařky nabízejí dlouhodobě skvělou práci a umísťují se na vítězných pozicích v rámci soutěží kuchařů. Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 11.09.2023
Vytisknout